Ke cti svaté Ludmily putovalo po Cyrilometodějské stezce z Velehradu do Tišnova téměř 40 poutníků

VELEHRAD, TIŠNOV – Minulý týden se uskutečnila 1. etapa pěšího Putování ke cti sv. Ludmily po Cyrilometodějské stezce z Velehradu na Tetín. Téměř 40 zájemců o poutní turistiku zavedla cyrilometodějská trasa z Velehradu do 130 km vzdáleného Tišnova. Na cestu nenesli poutníci jen batohy. Starosta Velehradu Aleš Mergental je vybavil vodou z velehradských studánek a kaplan Miroslav Herold před cestou požehnal ikonu svaté Ludmily, která je bude provázet až do cíle. Tím je národní svatoludmilská pouť na Tetíně konaná 18. 9. u příležitosti 1100. výročí umučení první české světice.  

Poutníky na jejich cestě vedl zkušený poutník Petr Hirsch: „Je to nevšední způsob, jak poznávat naši zem a její duchovní tradice. Na každém místě se nám dostalo srdečného a pohostinného přijetí, zejména na Velehradě, v Koryčanech, Bučovicích, Olšanech, Křtinách, Vranově a Tišnově. Asi mě nikdy neomrzí pestrost a společenství lidí, kteří se na pěší putování vydávají. Poutníci se dokonce rozhodli adoptovat ve spolupráci s obcí Olšany píšťalu pro varhany ve Křtinách.“ 

A jaká zajímavá místa po cestě moravskou krajinou navštívili? Např. velehradskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, hradiště sv. Klimenta ve Chřibech, prošli Ždánickým lesem a prohlédli si poutní kapli v Lutrštéku, nový park ve městě Bučovice, baziliku ve Křtinách, Býčí skálu v Moravském krasu či vranovský klášter.  

V součinnosti s Klubem českých turistů je značená cyrilometodějská trasa Velehrad–Vranov (u Brna), po které poutníci šli, aktuálně prodlužována díky spolupráci s KČT až na Levý Hradec u Prahy. Cyrilometodějská a svatoludmilská tradice tak budou propojeny nejen pomyslně (svatá Ludmila, žena knížete Bořivoje a babička sv. Václava byla duchovní žačkou svatých Cyrila a Metoděje), ale i pěší trasou spojující Moravu a Čechy. 

Druhá etapa se uskuteční od 10.–17. 7. na trase Tišnov – Havlíčkův Brod – Sázava a poslední v září ze Sázavy přes Starou Boleslav a Levý Hradec na Tetín.  

Akci pořádaly sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, spolky Svatá Ludmila 1100 let a Ultreia s podporou Jihomoravského kraje, samospráv a farností podél trasy. 

Předběžná mapa celé trasy Velehrad–Tetín:https://mapy.cz/s/pezajololo  

Etapy:  

  1. etapa: Velehrad – Křtiny – Vranov – Tišnov   

Délka: cca 130 km  

Termín: 9. 6. – 13. 6. 2021 (5 dní)  

Garant: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.  

Průvodce, organizátor: Petr Hirsch  

  1. etapa: Tišnov – Havlíčkův Brod – Sázava  

Délka: cca 200 km  

Termín: 10. – 17. 7. 2021 (8 dní)  

Garant: Ultreia z.s.  

Průvodce: Tomáš Jindřich (Tišnov – Havl. Brod), Petr Hirsch (Havl. Brod – Sázava)  

  1. etapa: Sázava – Stará Boleslav – Levý Hradec – Hradčany – Tetín  

Délka: cca 145 km   

Termín: 13. – 18. 9. 2021 (6 dní)  

Garant: Svatá Ludmila 1 100 let, z.s.  

Průvodce: Petr Hirsch   

16. 6. 2021 

Pár mediálních výstupů z prvního putování

Česká televize odvysílala pěknou reportáž ze zahájení

Článek vydalo rádio Proglas

Fotogalerie Františka Ingra st.

Reportáž Tišnovská televize
Reportáž Martina Žucha pro Noeviny ze zahájení putovní na Velehradě
Reportáž Martina Žucha pro Noeviny ze závěru putování mezi Křtinami a Tišnov