Svatojakubská cesta Prahou

Nástupní místo: Kostel sv.Václava na Proseku (metro Prosek)
Cílové místo: kostel sv. Jakuba, zámek Zbraslav

Délka: 34 km

Mapa trasy

Trasa v Mapy.cz 

Trasa v souboru GPX (uloženo ve formátu ZIP) 

(Trasy v Mapy.cz a v souboru GPX přechází přes Trojský most, protože Mapy,cz neumí do trasy zahrnout přívoz.)

Dílčí obrázky trasy

Popis trasy

Tato trasa začíná na Proseku u kostela sv. Václava, kam přichází Žitavská svatojakubská trasa přes Kbely ulicí Mladoboleslavskou a Čakovickou. V této ulici stojí první a nejhezčí dochovaná kaple z poutní cesty Via Sancta z Prahy do Staré Boleslavi. Krátkým úsekem ulicí Proseckou se dostanete na starý Prosek ke kostelu sv. Václava.

Stará osada Prosek existovala již ve 12. stol., z té doby je také románský kostel sv. Václava. Bývaly zde vinice, které se opět začínají obnovovat. Svědčí o tom i viniční sloup, kolem kterého půjdete od kostela směrem k Prosecké ulici, přejdete ji, stále z kopce dolů projdete parkem a kolem bývalých viničních usedlostí jako Jetelka, Kelerka a kolem rybníčku, který byl pro osadu důležitý, budete pokračovat směr nádraží Vysočany.

Pod kolejemi projdete historickým tunýlkem před nádraží a dáte se vpravo do parku Podviní.

Park má pěknou odpočinkovou zónu, protéká jím potok Rokytka. Podle něj půjdete ve směru toku až k Vltavě.

U usedlosti Kolčavka, kde park končí, podejdete silnici na cyklostezku a stále podél Rokytky dojdete do Libně. Zde si všimněte výklenkové kapličky, kterou místní lidé zachránili před zbouráním, když se tam začal na místě staré chalupy, u níž stála, stavět nový dům. To je dokladem skutečnosti, že i obec Libeň patří k velmi starým místům, první zmínka pochází již z r. 1363. Od kapličky přejdete Zenklovu ulici, kde vás zaujme krásná secesní budova sokolovny a hlavně dřevěný, původně provizorní, kostel sv. Vojtěcha.

Libensky zamek
Autor: Petr Vilgus

Vrátíte se kolem sokolovny k Libeňskému zámečku. Ten je středem Libně. Byl postaven ve třech stavebních fázích, z nichž každá odpovídá jinému stavebnímu slohu: renesančnímu, baroknímu a rokokovému. Obejdete zámeček a opět podél Rokytky a budovy starého mlýna pokračujete k Vltavě. Opustíte Libeň, která byla také viniční oblastí plnou usedlostí, možná znáte názvy Na Balabence, Palmovka, Pelc-Tyrolka, Truhlářka, Rokoska a další. Měla také velkou židovskou obec. V 19. stol. zde začal velký rozvoj průmyslu.

Po soutoku Rokytky s Vltavou půjdete stále po jejím břehu až do Troji.

Všimněte si plavebního kanálu, ale především zámek Troja stojí za zastavení. Vystavěn byl v raném baroku arch. J. K. Matheyem v letech 1679-85 jako letovisko hraběte V. Vojtěcha ze Šternberka.

Překročíte Vltavu na Trojský ostrov a dále do Stromovky.

Tuto královskou oboru založil Jan Lucemburský. Na stráni nad ní se tyčí bývalý místodržitelský letohrádek, založený jako lovecký za Vladislava Jagelonce.

Projdete Stromovkou na Letnou, zde nejlépe ulicí Čechovou, přetnete ul. Milady Horákové a pokračujete ul. Nad Štolou na Letenskou pláň. Minete Národní technické a Národní zemědělské muzeum a u Letenského zámečku se vám poprvé rozvine nádherný pohled na město, které vám leží u nohou.

Přejdete Vltavu po Štefánikově mostě ke klášteru na Františku.

Bývalý klášter blahoslavené Anežky patří k nejvzácnějším památkám Prahy. Byl založen Václavem I. před r. 1234 pro řád klarisek na podnět Václavovy sestry Anežky. Současně zde byl založen klášter minoritů.

Pokračujete Řásnovkou přes Haštalské nám., ul. Rybnou a Jakubskou ke sv. Jakubovi.

kostel sv. Jakuba
Autor: VitVit, Zdroj: Wikimedia Commons

Kostel a bývalý klášter sv. Jakuba na Starém Městě byl také založen Václavem I. r. 1232. Chrám vyniká ozdobným průčelím se štuky, barokní úprava chrámu je z let 1689-1702. Vedle se nachází budova bývalého kláštera minoritů, zde se z části zachovala gotická podoba. V tzv. letním refektáři se konala r. 1337 svatební hostina Jana Lucemburského s královnou Beatricí.

Naproti kostelu vstoupíte do dvora Ungelt, tento dvorec pochází snad již z 11. stol., kdy sloužil k ochraně kupců a jejich zboží, později jako celnice.

S tímto dvorcem, kterému se také původně říkalo Týn, souvisí i kostel Panny Marie, který byl založen před vchodem do dvora a měl i špitál pro cizí obchodníky. Na místě tohoto starého kostela byl vybudován v 2. pol. 13. stol. nový kostel, který byl dokončen těsně před husitskými válkami. Později byl po požáru obnoven. Chrám Panny Marie před Týnem byl důležitý v době husitského revolučního hnutí a sloužil jako hlavní městský kostel.

Prohlédněte si Staroměstské náměstí s hlavní atrakcí – Staroměstskou radnicí s orlojem.

Dále pokračujte na Malé náměstí a Karlovou ulicí na Karlův most. Popis této památky by vydal na samostatnou kapitolu. Po jeho přejití vstoupíte na Malou Stranu. Ulicí Mosteckou přijdete na Malostranské náměstí.

Zde dominuje barokní kostel sv. Mikuláše. Byl vybudován v letech 1704-11 Kryštofem Dienzenhoferem na místě starého gotického kostela.

Po prohlídce paláců na náměstí vystoupejte půvabnou ulicí Nerudovou k Pražskému hradu, sídlu českých knížat, králů a nyní prezidentů. Nelze jej jen tak přehlédnout. Již v 10. stol. byly na hradě čtyři významné církevní stavby. Vždy byl centrem rodícího se státu. Za krále a císaře Karla IV. se přestavoval na reprezentační sídlo, začala se budovat katedrála sv. Víta atd.

Přejděte Hradčanské náměstí ulicí Loretánskou na Loretánské náměstí, které vzniklo při budování Černínského paláce v r. 1669. Dnes tato renesanční stavba slouží jako Ministerstvo zahraničí. 

Naproti najdete Loretu se zvonkohrou a kopií domnělého domku (Santa Casa) Panny Marie. Je to poutní místo. Na dolním konci se nachází kapucínský klášter, který poskytuje poutníkům ubytování. 

Strahovsky klaster

Pokračujte dále ke Strahovskému klášteru, který patří řádu premonstrátů. Založen byl r. 1140 Vladislavem I. Klášter byl přestavován až do současné podoby, opatský chrám Panny Marie je v jádře románská bazilika. Klášter je velmi rozlehlý, za návštěvu určitě stojí jeho pěkná knihovna, největší v Čechách.

Nyní se postavte zády k průčelí kláštera, pokochejte se výhledem na Prahu a vydejte se vpravo cestou (traversem) na Petřín.

Prohlédněte si z výšky paláce pod sebou, projděte až k výletní restauraci (nesplést s Nebozízkem, ten najdete o něco dále), užijte si krásných pohledů na Prahu a spusťte se dolů svahem Seminářskou zahradou do Helichovy ulice. V Karmelitské ulici odbočte vlevo ke kostelu Panny Marie Vítězné. Zde opatrují sošku Pražského Jezulátka, dílo španělské renesance, darované r. 1628 Polyxenou z Lobkovic.

Půjdete Harantovou ulicí přes Maltézské náměstí na Kampu, přejdete Čertovku a dáte se Kampou vpravo. Vltavu přejdete po mostě Legií k Národnímu divadlu.

A nyní stále po nábřeží proti toku Vltavy budete odcházet z města. Minete Vyšehrad a opouštíte centrum Prahy.

Stále po břehu Vltavy až na Zbraslav, zde se napojíte na turistické značení, kde je umístěna naše svatojakubská mušlička. Toto značení vede na Karlštejn, kde se dělí trasy na Všerubskou a Železnou.

Přeji Vám příjemný průchod Prahou, je vymyšlený tak, abyste nepocítili nepříjemné cesty, které jsou ve velkých městech, především na předměstích. Jsou vedeny zelení, podle vody s možností občerstvení a odpočinku. Cílem je také ukázat Prahu v celé její kráse.

Přeji šťastnou cestu.
Olga Jankovcová

Možnosti ubytování

V Praze sežene poutník bezpočet ubytování, ovšem ty v pravdě poutnické najde zde:

Loreta

Loretánské náměstí 6a, 118 00 Praha 1, Hradčany. Jakmile budete vědět, kdy budete chtít se nechat ubytovat, pište v předstihu na kapucini.uLorety@seznam.cz. Více najdete na stránkách www.kapucini.cz  v sekcích Hradčany a ubytování. Díky vlídnosti, pohostinnosti a dostupnosti centra rádi zprostředkováváme toto nejlepší možné ubytování pro poutníky v našem hlavním městě!

Skupiny poutníků si navíc mohou předem dojednat sloužení mše sv. v loretánském kostele na e-mailu: loreta@kapucini.cz, v těsné blízkosti kapucínského kostela Panny Marie andělské.

Farnost svatého Jakuba v Kunraticích

Ubytovnu (albergue) provozuje Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice na adrese Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha 4-Kunratice v období od 1. března do 31. října. Má omezenou kapacitu, a proto doporučujeme rezervovat si nocleh předem na e-mailové adrese farnostkunratice@atlas.cz, nebo telefonicky na čísle +420 244 910 358 (přednostně). Poskytování pouze jednoho noclehu se řídí podobnými podmínkami jako v ubytovnách pro svatojakubské poutníky na území Španělska nebo Portugalska. Cena noclehu činí 8 € nebo 200 Kč. Ubytování je možné od 16 hod a následující den je třeba ubytovnu opustit do 8 hod ráno. Ubytovaní mohou být výhradně poutníci s poutnickým pasem (credenciálem). Také je třeba mít platný doklad totožnosti jako jsou občanský průkaz, cestovní pas atd.

Na adresu ubytovny se dostanete autobusovou linkou č. 193 od metra C, stanice Budějovická směr Šeberák nebo linkou č. 165 od metra C stanice Háje směr Sídliště Zbraslav. Zastávka v Kunraticích se jmenuje Kunratická škola.

Poutníci jsou povinni řídit se ubytovacím řádem a pokyny odpovědných pracovníků.

Další informace

Kostel sv. Jakuba na Starém Městě

Kostel je otevřený mimo pondělky jen od 9.30 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin. Bližší informace naleznete na webu praha.minorite.cz .