Jihočeská Etapa 2

Etapa 2. Mladá Vožice – Tábor Klokoty

Nástupní místo: Mladá Vožice – náměstí
Cílové místo: Tábor – Klokoty

Délka: 28,6 km
Výškový profil: 442 m 445 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Delší etapa s převážně mírnými převýšeními, vedená většinou otevřenou krajinou a v druhé polovině častěji procházející lesy vrchoviny východně od Tábora.

Od kostela sv. Martina vycházíme ulicí Táborská po červené značce, před koncem Mladé Vožice zahneme na jihovýchod do ulice Obránců míru a pak směrem na jih do polí. Jen na krátký úsek se připojíme k silnici, abychom pak uhnuli polní cestou do údolí ke Klapovu mlýnu, kde překročíme  Blanici a jdeme dál mezi poli na Krchovu Lomnou a Bendovo Záhoří. Za obcí Mostek opět sejdeme  do údolí k říčce Blanici. Musíme si zde dát pozor, protože červená není zcela dobře vyznačena. Říčka se tu překračuje u přítoku a trasa jde pak cca 100 metrů po pěšině, která následuje tento přítok směřující na jihovýchod. Poté odbočíme západně do kopce k vesnici Pohnání s kostelem sv. Prokopa, kde na vnitřní straně hřbitovní zdi můžeme nalézt poutnickou budku.

Z Pohnání jdeme po silnici obcí Pohnánec kolem tvrze Polánka k autobusové zastávce Ratibořské Hory – statek Polánka, kde se odpojíme od silnice a jdeme polní alejí, kde pokračujeme na jih po modré značce. Modrá nás alejí dovede zpět na okresní silnici, a hned u další zastávky Ratibořské Hory – Dub ji opět opustíme směrem na jihozápad. Skrze pole a lesy pokrývající Dubské Vrchy dojdeme do Dobronic u Chýnova. Přes pole a chotovinský potok nás dovede značení do Velkého Huteckého lesu a ke Knížecímu rybníku. Zde pak končí turistické značení a svatojakubská cesta následuje cyklotrasu D přes Měšice až ke dvěma železničním mostům, za kterými zahneme na severozápad po cyklostezce B až k Táborskému nádraží. Od nádraží sledujeme zelenou turistickou značku směrem k historickému centru, které obcházíme po bývalých parkánech, kolem kostela sv. Jakuba a Filipa a hradu Kotnov. Následně se vracíme skrze Kotnovskou bránu do města, odkud sestupujeme  do Tismenického údolí a záhy stoupáme krásnou lipovou alejí k baroknímu poutnímu místu Klokoty s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde je možné se ubytovat v poutním domě Emauzy.

Zajímavosti na trase

Pohnání – kostel sv. Prokopa s románskými prvky
Měšice – zámek
Tábor – městské opevnění
Tábor – renesanční vodárenská věž
Tábor – kostel Proměnění Páně
Tábor – podzemí
Tábor – špitál a kaple sv. Anny
Tábor – stará radnice
Tábor – kostel sv. Jakuba a Filipa
Kotnov – hrad
Klokoty – poutní místo