Jihočeská Etapa 2

Etapa 2. Mladá Vožice – Tábor Klokoty

Nástupní místo: Mladá Vožice – náměstí
Cílové místo: Tábor – Klokoty

Délka: 28,6 km
Výškový profil: 442 m 445 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Delší etapa s převážně mírnými převýšeními, vedená většinou otevřenou krajinou a v druhé polovině častěji procházející lesy vrchoviny východně od Tábora.

Od kostela sv. Martina vychází ulicí Táborská červená značka, která před koncem Mladé Vožice zahne na jihovýchod do ulice Obránců míru a pak směrem na jih do polí. Jen na krátký úsek se připojí k silnici, aby pak uhnula polní cestou do údolí ke Klapovu mlýnu, kde překročí trasa Blanici a vede dál mezi poli na Krchovu Lomnou a Bendovo Záhoří. Za obcí Mostek opět spadne cesta do údolí k říčce Blanici, zde pozor neb červená není zcela dobře vyznačena. Zde se říčka přímo překračuje a značení jen cca 100 metrů po pěšině následuje její přítok směřující na jihovýchod, aby poté odbočilo západně do kopce k vesnici Pohnání s kostelem sv. Prokopa.

Z Pohnání vede značení po silnici obcí Pohnánec kolem tvrze Polánka k autobusové zastávce Ratibořské Hory – statek Polánka, kde se odpojí od silnice a jde polní alejí, až se střetne červená s modrou, zde trasa pokračuje přímo na jih po modré značce. Modrá nás alejí dovede zpět na okresní silnici, a hned u další zastávky Ratibořské Hory – Dub ji opět opustíme směrem na jihozápad. Skrze pole a lesy pokrývající Dubské Vrchy dojdeme do Dobronic u Chýnova. Přes pole a chotovinský potok dovede značení poutníka do Velkého Huteckého lesu a ke Knížecímu rybníku. Zde pak končí turistické značení a svatojakubská cesta následuje cyklotrasu D přes Měšice až ke dvěma železničním mostům, za kterými poutník zahne na severozápad po cyklostezce B až k Táborskému nádraží. Od nádraží nás povede zelená turistická značka směrem k historickému centru, které obchází po bývalých parkánech, kolem kostela sv. Jakuba a Filipa a hradu Kotnov. Následně se trasa vrací skrze Kotnovskou bránu do města odkud padá dolů do Tismenického údolí a záhy stoupá krásnou lipovou alejí k baroknímu poutnímu místu Klokoty s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde je možné se ubytovat v poutním domě Emauzy.

Zajímavosti na trase

Kostel sv. Prokopa s románskými prvky
Zámek Měšice
Městské opevnění
Renesanční vodárenská věž
Kostel Proměnění Páně
Podzemí
Špitál a kaple sv. Anny
Stará Radnice
Kostel sv. Jakuba a Filipa
Hrad Kotnov
Klokoty