Co je to Credencial

Credencial (španělsky) nebo creancial (francouzsky) je jakýsi průkaz poutníka. Jedná se o malou knížečku (skládanku), do které poutník dostává razítka v kostelích při cestě nebo v ubytovnách, kde přespává. Credencial je pro většinu poutníků základní upomínkový předmět z pouti, který jim připomíná jednotlivé absolvované etapy.

V některých ubytovnách ve Španělsku je vyžadován proto, aby poutníka vůbec ubytovali. Platí především o církevních ubytovnách, které nabízejí ubytování zdarma (za dobrovolný příspěvek) a městských (munucipálních) ubytovnách.

Jak získat Credencial

Ultreia, z. s. vydala český credencial. Je možno ho získat ve vybraných obchodech nebo vám ho zašleme poštou. Cena credencialu je 135 Kč (plus poštovné). 

Credencial si můžete koupit na těchto místech:

Nebo vyplňte formulář níže a my vám ho zašleme poštou:

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Potrvzení o vykonání svatojakubské pouti

Kdo chce získat potrvzení o vykonání svatojakubské pouti v katedrále v Santiagu (Compostelu), musí absolvovat minimálně 100 km pěšky nebo na koni a nebo 200 km na kole. Vykonanou cestu dokládá razítky s datumem získání v credencialu.

Český credenciál stále je platný pro vydání Compostely (potvrzení o vykonání pouti) v Santiagu a s razítky za každý den je platný pro ubytování v ubytovnách. Plně nahrazuje credenciály španělské. (Informace, že od 1.4.2016 je pro vydání Compostely platný pouze credenciál vydávaný arcibiskupstvím Santiago de Compostela, ve skutečnosti nevstoupila v platnost, jak o tom svědčí naše každoroční zkušenosti). Český credenciál je dále platný pro ubytování na trase z Prahy až do Santiaga.