Speciální rubrika, kde budou postupně přibývat články týkající se Svatého roku, který byl mimořádně prodloužen až do roku 2022.

Pozvánka na virtuální výstavu v Santiagu

Na Svatojakubské cestě se můžete setkat se dvěma muzei zasvěcenými svatému Jakubovi a fenoménu poutnictví. To první se nachází v nádherném neogotickém paláci v Leónu, který se začal stavět podle návrhu slavného …

Jubilejní svatojakubský rok

Vzhledem k tomu, že v tomto roce, s prodloužením až do konce roku 2022, se koná jubilejní Svatojakubský rok, dovolte nám, abychom na této stránce postupně informovali o některých zajímavostech, které se vztahují …

Soutěž o ceny v Rajhradě

V souvislosti se Svatým rokem sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání soutěže o ceny, do níž se může zapojit každý, kdo najde správnou odpověď na otázky týkající se Svatojakubské …

Otevření Svaté brány

31. 12. byla slavnostně otevřena Svatá brána při příležitosti zahájení Svatého roku. V příspěvku se můžete podívat na video.

O vzniku Svatého roku

Podle církevní tradice ustanovil tzv. Svatý rok papež Calixtus, když roku 1122 poskytl biskupství v Compostele privilegium udělovat odpustky pro odpuštění veškerých hříchů poutníkům, kteří navštívili apoštolův hrob v roce, kdy svátek sv. Jakuba připadl na neděli.