Soutěž o ceny v Rajhradě – 5. kolo

V souvislosti se Svatým rokem sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání soutěže o ceny, do níž se může zapojit každý, kdo najde správnou odpověď na otázky týkající se Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela. 

Správné řešení soutěžní otázky na měsíc červenec / srpen:

V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna soutěžní otázka č. 4 naší Svatojakubské soutěže: „V katedrále sv. apoštola Jakuba St. v Santiagu de Compostela se nachází jedna z největších kadidelnic na světě vážící 80 kg, kterou rozhoupává tahem za lano osm „tiraboleiros“ (čes. nositelů kadidla) – kadidelnice, jenž dosahuje rychlosti 68 km/h, se při houpání téměř dotýká stropu.

Dokázali byste ale najít odpověď na to, proč se tato unikátní kadidelnice vypouštějící hustý kouř kadidla v katedrále sv. Jakuba St. v Santiagu de Compostela vlastně začala v 11. století používat?

Za správnou odpověď je možné považovat:

V katedrále Santiago de Compostela se začala obří kadidelnice zvaná Botafumeiro údajně dle ne zcela podloženého tvrzení používat z hygienických důvodů, aby vonný dým z ní vycházející přebil zápach po dlouhé a namáhavé cestě špinavých a zapáchajících poutníků, kteří mnohdy přímo v katedrále nocovali. – Obecně se navíc věřilo, že kouř kadidla má ochranný účinek v dobách moru a epidemií.

Odpovědí na tuto soutěžní otázku č. 4 došlo do stanoveného termínu 8 a všechny byly soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB označeny za správné. Z nich byly proto následně fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři vítězové:

1. místo – p. Jiřina Černá z Chebu

2. místo – p. Zuzana Hamul´aková z Valašského Meziříčí

3. místo – p. Pavel Šteiner z Plzně

Soutěžní otázka č. 5 naší soutěže na měsíc září / říjen zní:

Cílem poutníků putujících po Svatojakubské cestě je hrob sv. apoštola Jakuba Staršího nalézající se v kryptě katedrály v Santiagu de Compostela. – Není to však jediné místo, kde se ostatky sv. apoštola Jakuba Staršího nalézají, jak se mnozí domnívají.

Mnohé by mohlo proto překvapit, že části ostatků (konkrétně zub) sv. apoštola Jakuba Staršího se od roku 1212 nachází také u nás. – Dokázali byste proto zjistit, kde byste se museli vydat na pouť, abyste tuto vzácnou relikvii mohli nejenom spatřit ale i následně uctít? Své odpovědi na tuto soutěžní otázku se jménem a kontaktní adresou můžete předat osobně fr. Jakubovi Maria v Klášterním obchůdku nebo zaslat e-mailem fr. Františkovi (e-mail: teister@volny.cz) do 15. listopadu 2021. – Ze všech správných odpovědí budou vybrány tři, které budou odměněny produkty nabízenými Klášterním obchůdkem rajhradských benediktinů.

Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na internetových stránkách    http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/ a http://www.sestrytesitelky.eu/