Patronství českých svatojakubských tras

Být patronem etapy je radostným posláním pro lidi, kteří v poutnictví nacházejí kus svého srdce.
Patron nezištně slouží poutníkům tím, že systematicky pečuje o určitý úsek trasy, zpravidla v blízkosti jeho bydliště.

Patron pomáhá:

zena poutnice
  • 1x-2x ročně prochází svěřený úsek trasy, kontroluje na něm značení a stav trasy, případné nedostatky nahlašuje garantovi trasy.
  • Zjišťuje aktuální možnosti ubytování, stravování, přístupu k pitné vodě. Tyto informace předává garantovi trasy.
  • Komunikuje s patrony předchozího a navazujícího úseku.
  • Komunikuje se starosty, informačními centry a dalšími institucemi na svém úseku. O aktuálním stavu informuje garanta trasy.
  • Pomáhá zvyšovat informovanost lidí v regionu o významu svatojakubské cesty, která prochází daným krajem.

Volitelně také může:

  • Kontakt na patrona může být uveden v propagačních materiálech svatojakubské cesty v informačních centrech a na portálu ultreia.cz, aby mohl být telefonicky k dispozici poutníkům v nouzi mimo otevírací hodiny informačního centra.

Komunita patronů:

  • Ultreia plánuje organizovat setkání patronů určená k výměně zkušeností.

Pokud máte chuť stát se patronem, ozvěte se Lucce na lucie.lunackova@ultreia.cz.