MÁME SEN…

Poutnické trasy se zázemím pro poutníky, ubytovnami, odpočinkovými místy, ale taky knižními či elektronickými průvodci. Máme sen o lidech, kteří skrze putování krajinou poznávají lépe sami sebe…

Ale nezůstáváme jen u snění. Už na tom od roku 2008 pilně pracujeme!

V roce 2020 jsme Vaše příspěvky využili na:

Děkujeme za každý příspěvek!