Přehled hlavních aktivit spolku za rok 2022

Uplynulý rok byl pro nás bohatý na různorodé aktivity a akce. Níže přinášíme přehled, který vám ukáže střípky z našich činností.

Organizovaná putování

Doplňování značení

 • označení razítek českých svatojakubských tras, vedených po turistických trasách KČT, na portálu www.mapy.cz
 • Strahovice – Opava, Opava – Hradec n/M (stále probíhá schvalovací proces u KČT po zajištění souhlasů obcí)
 • Olomouc – Náměšť, probíhá značení 13,5 km dlouhého úseku
 • Brno, Obřany – Brno, Modřice, aktuálně se dokončuje schvalovací proces u městských částí
 • Zbraslavské náměstí – Zbraslav Baně
 • Dobříš, Nad Bzdinkou – Holšiny
 • Brandýs – Jenštejn, aktuálně vyznačeno v okolí Cvrčovic

Další

 • 22 nových razítek napříč svatojakubskými trasami v ČR (aktuálně přes 100 razítek celkem)
 • Postel pro poutníka – uvedena do provozu pilotní verze, plánováno rozšíření i pro další české trasy (Husova cesta, Cyrilometodějské stezky)
 • Infotabule ve Vojnicích – Moravskoslezská trasa
 • Spuštění anglické verze webu
 • Jednání s Prahou o značení průchodu hlavním městem
 • Jednokolečko
 • spoluúčast na dalším vysázení aleje mezi Olomoucí Neředínem a Vojnicemi
 • rozšíření výdejních míst credenciálů na 15 míst po celé ČR (prodáno více než 900 ks)
 • rozšíření e-shopu o nové položky (trička, plecháček, placky)
 • doplňování letáků na všech trasách v ČR
 • změna vizuálního stylu, zpracování grafického manuálu

Zpracoval: Tomáš Jindřich