Ohlédnutí za benefičním putováním na podporu Domova svatého Josefa v Žirči

Doputováno jest… Cíl naší benefiční poutě dosažen – Domov svatého Josefa. A byla to dobrá pouť, díky všem, kteří jste se přidali a vydali se na více než 90 km po východočeské svatojakubské cestě. V kasičce se v cíli vybralo krásných více než 17 tis. Kč, které poslouží klientům na rehabilitace. Velké poděkování patří všem, kteří nám na cestě pomohli. V Červeném Kostelci, milé přijetí na faře, prohlídka Pro-Charitu , výrobna bylinných sirupů Camellus.cz . V Ruprechticích nás na pouť duchovně vypravil Martin Lanži a na noc nás přijala místní fara. V Broumově nás čekala již tradiční prohlídka kláštera s Jakubem Grussem. Vzpomínáme na krásné setkání v Polici nad Metují, s poutavým výkladem od Kateřiny Pfeiferové o historii místního kostela a kláštera a následný varhaní minikoncert. A ve Vlčkovicích v Podkrkonoší nad i letos vřele přijala paní starostka a umožnila nocování v místní krásné hasičárně. Duchovní posílení na konci poutě v Žirči nám poskytl otec Jan Czekala. A za Domov sv. Josefa se o nás jako každý rok skvěle postarala Jitka Holcová. Ještě jednou, díky všem… A za rok se těšíme opět.