turisticke boty

Svatojakubská pouť vede z mnoha míst v Evropě na španělské pobřeží do Santiaga de Compostela.  Odtud pak mnozí středověcí poutníci pokračovali až na pobřeží, do sto kilometrů vzdálené Finistery, považované v té době za konec světa (finis terrae). Klasická svatojakubská cesta začíná ve Francii v městečku St. Jean Pied de Port pod Pyrenejemi. Dnes jsou nástupní trasy na Svatojakubskou pouť značeny i z mnohem vzdálenějších míst. Níže uvádíme poutní trasy procházející mnoha zeměmi Evropy.

Středověký poutník se na pouť vydával z náboženských důvodů ke hrobu svatého Jakuba. Pouť pro něj byla výrazem živé víry, zbožnosti a pokání, prostředkem k očištění. Dnes se na tuto cestu lidé vydávají z mnoha různých důvodů a pohnutek. Někdo vnímá pouť jako zajímavou turistickou trasu, na níž může obdivovat proměňující se krajinu a přírodu, prohlížet si úchvatné francouzské románské kostely nebo se ve Španělsku bavit s temperamentními místními obyvateli či dalšími poutníky z celého světa. Jiného láká sportovní výkon, někdo se rozhodne vykročit ze zaběhnuté každodennosti a hledá nové zážitky a další zase duchovní setkání a prožitky. Společné mají to, že pod znamením mušle pochodují, jedou na kole či na koni směrem do Santiaga.

Poutníky na cestě provází pozdrav „Ultreia„, což znamená „dál“ a pozdravy  „Buen camino“ ve Španělsku nebo „Bien voyage“ ve Francii a oba znamenají „dobrou cestu“.


Výše ve výčtu najdete evropské svatojakubské trasy. Další zajímavé světové poutě můžete objevovat tady:

Náš spolek můžete podpořit skrze sponzorský odkaz, pokud potřebujete uzavřít cestovní pojištění pro vaše plánované camino.