Svatojakubské cesty v Belgii

O většinu belgických tras se stará Vlaams Genoostchap van Santiago de Compostela. Domácí stránka www.compostelagenootschap.be