O vzniku Svatého roku

Svatý rok

Podle církevní tradice ustanovil tzv. Svatý rok papež Calixtus, když roku 1122 poskytl biskupství v Compostele privilegium udělovat odpustky pro odpuštění veškerých hříchů poutníkům, kteří navštívili apoštolův hrob v roce, kdy svátek sv. Jakuba připadl na neděli.

Ozývají se však i kritičtější hlasy, které tvrdí, že se jedná až o pozdější tradici z poloviny 15. století, která vznikla v reakci na římský Svatý rok, poprvé uskutečněný v roce 1300, kdy se papež Bonifác VIII rozhodl uctít všechny poutníky, jež v tomto jubileu navštívili Řím. 

V historických pramenech můžeme pravidelně  vysledovat konání oslavy jakubského jubilea až od 15. století, což by potvrzovalo tu mladší z obou historických variant. 

Frekvence Svatého roku v Santiagu má nepravidelný rytmus, a to každý 6., 5., 6. a 11. rok. Poslední jubilejní rok připadl na letopočet 2010, kdy k hrobu sv. Jakuba doputovalo 272 703 poutníků. Aktuální Svatý rok je unikátní hned ve dvou ohledech. Předcházela mu jedenáctiletá, tedy nejdelší z možných pauz. Hlavní zvláštností je však skutečnost, že papež František rozšířil Svatý rok až do roku 2022, aby byl pro projití Svatou branou dostatek času i za aktuálních nepředvídatelných podmínek.

Během svatého roku většinou podstatně narůstá počet poutníků, kteří přichází do Santiaga. Většinou se jedná téměř o dvojnásobek roku předchozího, protože mnoho poutníků touží projít Svatou branou a získat odpuštění hříchů. Tendence nárůstu je k vidění v následujícím grafu: 

Puerta Santa neboli Svatá brána umožňuje přístup do katedrály z Plaza de la Quintana pouze během jubilejního roku. Vždy 31. prosince, v předvečer Svatého roku, dojde k jejímu zprůchodnění a o rok později je opět zatarasena. Slavnostní otevření z 31. 12. 2020 si můžete prohlédnout tady

Odpustky

Podmínky pro získání odpustků jsou tyto: vykonání pouti k světcovým ostatkům, modlitba (alespoň apoštolské krédo, otčenáš a modlitba za papežské úmysly), zpověď a přijímání eucharistie v rozmezí 15 dní před či po návštěvě katedrály. K získání odpustku není potřeba získat Compostelu. 

Odpustky je však možné získat v Santiagu i mimo Svatý rok, konkrétně na Velikonoční neděli 21 dubna, tedy v den výročí vysvěcení katedrály, a také na tři svatojakubské svátky: 25 července (den svátku sv. Jakuba),  30 prosince (den připomínky přenesení ostatků světce do Španělska) a 23. května (den připomínky mýtické bitvy u Clavija, ve které se zjevil sv. Jakub, jenž je od té doby vyobrazován také jako Maurobijec).