Historie portálu slávy (Pórtico de la Gloria)

Roku 1168 zadal leonský král Fernando II. mistru Mateovi úkol, aby dokončil stavbu
katedrály v Santiagu de Compostela, respektive její hlavní lodi a západního průčelí. Mistr Mateo se musel vyrovnat s nerovností terénu, což vyřešil vystavěním krypty pod hlavním západním vchodem. Na ni pak postavil schodiště vedoucí k portálu nebeské slávy, Pórtico de la Gloria, který tvoří předsálí před vlastním vchodem do hlavní chrámové lodi.

Portál slávy


Mistr Mateo se nechal inspirovat francouzskými, italskými a samozřejmě hispánskými vlivy a vytvořil vrcholné sochařské dílo v gotickém stylu. První klenáky obou gotických oblouků byly umístěny 1. dubna 1188. Portál představuje ikonografický výklad Apokalypsy způsobem a pochopitelným pro věřící oné doby. Portál byl v posledních letech v souvislosti s jeho restaurováním a obnovením polychromie uzavřen. Nyní je k vidění v celé své kráse, ale protože se zde vždy shromažďovalo mnoho poutníků a turistů, a kámen a sochy velmi trpěly, je v současné době jeho prohlídka na objednávku. Více informací zde.

Autor: Turespaña, Španělská kancelář pro cestovní ruch OET Vídeň