Soutěž o ceny v Rajhradě – 4. kolo

V souvislosti se Svatým rokem sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání soutěže o ceny, do níž se může zapojit každý, kdo najde správnou odpověď na otázky týkající se Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela. 

Správné řešení soutěžní otázky na měsíc květen / červen: V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna soutěžní otázka č. 3 naší Svatojakubské soutěže: „Jakým symbolem a proč jsou Svatojakubské cesty značeny?“

Svatojakubské cesty jsou značeny symbolem „Svatojakubské mušle“ (vieira) – hřebenatky, ze které vychází záře.

Poutníci vydávající se na pouť ke hrobu sv. Jakuba St. do Santiaga de Compostela nosí „Svatojakubskou mušli“ – atribut sv. apoštola Jakuba St. také s sebou, aby je uchránila před nebezpečími na dlouhé cestě.

Původ „Svatojakubské mušle“ je odvozován z příběhu, jehož ústředním tématem je zázračné zachránění člověka. – Jedna z mnohých legend vypravuje o portugalském rytíři, který stál v blízkosti španělského přístaviště, kam doplula loď s ostatky sv. Jakuba St.. Ve chvíli, kdy jeho kůň spatřil podivuhodný světelný třpyt, dopadající z hvězd na apoštola, vyděsil se a skočil do vody a spolu s jeho pánem zmizel v hlubinách. Naštěstí byl rytíř zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plní úžasu hleděli na Svatojakubské mušle, kterými bylo pokryto rytířovo tělo, a spojovali to s pomocí sv. Jakuba St..


Odpovědí na tuto soutěžní otázku č. 3 došlo tentokrát 12, ale ne všechny z nich mohly být soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB označeny za správné. Ze 7 správných byly fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři vítězové:

1. místo – p. Gabriela Kvášová z Veselí nad Lužnicí

2. místo – p. Andrea Klapálková z Říčan

3. místo – p. Marek Vylášek z Otmarova

Soutěžní otázka č. 4 naší soutěže na měsíc červenec / srpen zní:

V katedrále sv. apoštola Jakuba St. v Santiagu de Compostela se nachází jedna z největších kadidelnic na světě vážící 80 kg, kterou rozhoupává tahem za lano osm „tiraboleiros“ (čes. nositelů kadidla) – kadidelnice, jenž dosahuje rychlosti 68 km/h, se při houpání téměř dotýká stropu.

Dokázali byste ale najít odpověď na to, proč se tato unikátní kadidelnice vypouštějící hustý kouř kadidla v katedrále sv. Jakuba St. v Santiagu de Compostela vlastně začala v 11. století používat?

Své odpovědi na tuto soutěžní otázku se jménem a kontaktní adresou můžete předat osobně fr. Jakubovi Maria v Klášterním obchůdku nebo zaslat e-mailem fr. Františkovi (e-mail: teister@volny.cz) do 15. září 2021. – Ze všech správných odpovědí budou vybrány tři, které budou odměněny produkty nabízenými Klášterním obchůdkem rajhradských benediktinů. 

Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na internetových stránkách    http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/ a http://www.sestrytesitelky.eu/

Výňatek z nového čísla Rajhradského zpravodaje.