Pozvánka na virtuální výstavu v Santiagu

Na Svatojakubské cestě se můžete setkat se dvěma muzei zasvěcenými svatému Jakubovi a fenoménu poutnictví. To první se nachází v nádherném neogotickém paláci v Leónu, který se začal stavět podle návrhu slavného katalánského architekta Antoni Gaudího. To druhé a hlavní muzeum poutnictví najdete v Santiagu de Compostela hned vedle katedrály na náměstí Plaza de Platería.

Sídlí v budově bývalé pobočky Státní banky Španělska, takže se jedná opravdu o honosné sídlo. Do roku 2015 byly sbírky umístěny v bývalém studentském domě nacházejícím se ve vzdálenější části města a měly ryze komorní charakter. Myšlenka vytvořit muzeum města a poutnictví vznikla již v roce 1951. Ale teprve nedávno se sbírkám dostalo důstojného místa a moderního zpracování. Aktuálně si sbírky můžete prohlédnout alespoň virtuálně ZDE.

Muzeum nacházející se ve třech podlažích propojených výtahem zahrnuje informace o fenoménu poutnictví jako takového, a dále se pak soustřeďuje na poutnictví spojené se Svatojakubskou cestou a kultem svatého Jakuba. Interaktivním způsobem ukazuje všech dvanáct tras, které se na území Španělska a Portugalska sbíhají v Santiagu de Compostela.  Osvětluje skutečnou historii, ale i legendy vztahující se k tomuto kultu, ukazuje vývoj symbolů a ikonografii. Nechybí dobová středověká literatura, hudební nástroje a hudba spojená s Cestou.

I ten, kdo nefandí návštěvám muzeí, zde najde neuvěřitelné zajímavosti, které jej jistě překvapí. Například maketu, na které je vidět, jak se postupně stavěla katedrála, počínaje dobou románskou až do dnešní barokní přestavby.  Bez této makety si lze jen těžko představit, jakými všemi přestavbami svatojakubská katedrála prošla.  Jsou zde však také fotografie a videa dokumentující znovuzrození Cesty ve 20. století.

Z nejvyššího patra je krásný výhled na střechy katedrály, jaký se vám jen tak nikde nenaskytne. Vstupné je opravdu symbolické. Vzhledem k pandemii připravilo muzeum možnost si interaktivně prohlídnout jednotlivá patra a vidět jak sbírky, tak i komentáře k nim (ve španělštině).