Svaté roky v obrazech

Každý Svatý rok mívá své unikátní grafické zpracování. Výtvarné plakáty z posledních víc jak 100 let si můžete prohlédnout zde. Ačkoli text je španělsky, zážitek z grafiky to jistě nijak nesnižuje.


Plakáty na počest Svatojakubského jubilejního roku odrážejí nejen různé výtvarné proudy, od secese po futurismus, ale také politické a sociální události. Zajímavé je srovnání návrhu významného výtvarníka Josepa Morella Macíase, jehož plakát volá po smíření, s plakátem Lozana Peralese, který zastupoval mladou katolickou ligu, jež byla oporou Franca. Z novodobých výtvarnků a tvůrců plakátů vyniká především Luis Carballo Taboada, který stál kromě jiného u zrodu španělské módy a její propagace po světě. Pomáhal navrhovat slavnou světovou výstavu v Seville roku 1993 a z jeho dílny vzešel také slavný maskot zvaný Pelegrín (Peregrino – poutník) pro Svatojakubský jubilejní rok 1993. Maskot má rysy typické pro malbu katalánského malíře Joana Miró.

Autor: Turespaña, Španělská kancelář pro cestovní ruch OET Vídeň