Soutěž o ceny v Rajhradě

V souvislosti se Svatým rokem sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání soutěže o ceny, do níž se může zapojit každý, kdo najde správnou odpověď na otázky týkající se Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela.

Soutěžní otázka naší soutěže na měsíc leden / únor zní: Kolik kilometrů by asi musel celkově ujít poutník, který se rozhodne z opatského chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě vyjít po Svatojakubské cestě ke hrobu sv. apoštola Jakuba v Santiagu de Compostela?

Své odpovědi na tuto soutěžní otázku se jménem a kontaktní adresou můžete předat osobně fr. Jakubovi Maria v Klášterním obchůdku nebo zaslat e-mailem fr. Františkovi (e-mail: teister@volny.cz) do 15. března 2021. – Ze všech správných odpovědí budou vybrány tři, které budou odměněny produkty Klášterní officiny rajhradských benediktinů.

V SANTIAGU DE COMPOSTELA ZAČAL SVATÝ ROK SV. JAKUBA     

Dne 31. prosince 2020 arcibiskup Santiaga de Compostela – Msgre Julián Barrio otevřel u příležitosti zahájení Svatého roku sv. Jakuba tzv. Svatou bránu v katedrále sv. Jakuba v Santiagu de Compostela, která zůstane z rozhodnutí papeže Františka otevřená až do 31. prosince 2022.

Compostelské svatojakubské jubileum bylo poprvé slaveno v roce 1122 a od té doby se opakuje v pravidelných intervalech (šesti, pěti, opětovně šesti a jedenácti let) zhruba čtrnáctkrát v každém století.

Neváhejte proto, a pakliže to bude jen trochu možné „opusťte svou zemi“, jak hlásá heslo Svatého roku a vydejte se, třebas přímo od rajhradského benediktinského opatství, které leží na tzv. moravské Svatojakubské cestě, s credecialem (tj. poutnickým pasem) v kapse do Santiaga de Compostela i Vy, neb „apoštol na Vás čeká“.

„Když se vydáváme po apoštolových stopách, opouštíme sami sebe a ony jistoty, k nimž se přimykáme. Máme však na mysli jasnou metu, nebloudíme bezcílně v sebestředném kruhu. Volá nás Pánův hlas, který jako poutníci přijímáme v postoji očekávání a hledání. Vydáváme se na tuto cestu, abychom potkali Boha, druhé i sami sebe,“ napsal papež František u příležitosti zahájeného Svatého roku.

Výňatek z nového čísla Rajhradského zpravodaje.