Soutěž o ceny v Rajhradě – UKONČENÍ soutěže

Na počátku Svatého roku sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání „pětidílné“ soutěže o ceny, do níž se mohl zapojit každý, komu se podařilo najít správnou odpověď na otázky týkající se Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela.

Správné řešení poslední soutěžní otázky na měsíc září / říjen:

V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna poslední soutěžní otázka č. 5 naší Svatojakubské soutěže: „Cílem poutníků putujících po Svatojakubské cestě je hrob sv. apoštola Jakuba Staršího nalézající se v kryptě katedrály v Santiagu de Compostela. – Není to však jediné místo, kde se ostatky sv. apoštola Jakuba Staršího nalézají, jak se mnozí domnívají.

Mnohé by mohlo proto překvapit, že části ostatků (konkrétně zub) sv. apoštola Jakuba Staršího se od roku 1212 nachází také u nás. – Dokázali byste proto zjistit, kde byste se museli vydat na pouť, abyste tuto vzácnou relikvii mohli nejenom spatřit ale i následně uctít?“

jejíž správná odpověď zní: „Zub a další dvě části z ostatků sv. apoštola Jakuba Staršího se nacházejí od roku 1212 v katedrále sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha v Praze.“ k čemuž by bylo dobré ale ještě pro úplnost z naší strany dodat, že „Další ostatek sv. Jakuba St., který získal český král Přemysl Otakar II., byl vložen také do základů kostela (později povýšeného na baziliku minor) sv. Jakuba na Starém Městě pražském.“

Odpovědí na tuto soutěžní otázku č. 5 došlo do stanoveného termínu 6 a všechny byly soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB označeny za správné. Z nich byly proto následně fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři vítězové:

1. místo – p. Michal Klein z Dolních Němčí
2. místo – p. Josef Koláček z Otmarova
3. místo – p. Michal Mašek z Plzně

Blahopřejeme vítězům.