Moravskoslezská Etapa 11. Brno – Židlochovice

Etapa 11. Brno – Židlochovice

Nástupní místo: Brno, Staré Město – kostel sv. Jakuba Staršího
Cílové místo:  Židlochovice – bus

Délka:  22,7km
Výškový profil: 53 m 84 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Jednoduchá etapa, která  po většinu své délky vede místy bez stínu podél řeky Svitavy a pak Svratky. Občerstvení po cestě v Brně Modřicích, Rajhradě a Vojkovicích.

Od kostela sv. Jakuba vycházíme přes náměstí Svobody a uličkami starého města kolem Staré radnice a Zelného rynku až ke gotické katedrále sv. Petra a Pavla. Tato katedrála se dvěma štíhlými věžemi je vizuálním a církevním symbolem města Brna. S výhledem z teras pod Petrovem na zbylé pahorky města, které v něčem připomínají sedm římských  pahorků, se naše kroky ubírají k nádraží. Dále jdeme ulicemi Křenovou a Masnou východním směrem až na cyklostezku podél řeky.

Po připojení k řece Svitavě v Brně Černovicích, stále po levém břehu řeky po směru toku nás vede cesta podél zahrádek a polí až k Přízřenicím k soutoku řek Svitavy a Svratky. Odtud až do Mikulova vede červená turistická značka. Stále po levém náspu řeky Svratky a nepravidelným lesním porostem přichází značená trasa až k Rajhradu, přechází na pravý břeh přímo k benediktinskému klášteru, upravenému barokně architektem Santini – Aichlem. Rozsáhlý areál se pyšní mohutným chrámem sv. Petra a Pavla a rozsáhlou knihovnou, dnes sídlem památníku písemnictví na Moravě. Samotný Rajhrad nabízí dostatek inspirace a služeb k ukončení etapy.

Alejí za klášterem se vypravíme po poutní cestě k Holasicím a ke kapli sv. Václava. Odtud cesta klesá k polím a poté směřuje k tůni Ludmila s mnoha chráněnými živočichy. Podél náhonu přicházíme do Vojkovic a procházíme až ke kostelu sv. Vavřince. Ulicí Brněnskou záhy vstupujeme do Židlochovic k noblesnímu loveckému zámku. Zde je kromě poutnické budky také svatojakubská informační tabule. Překročením lanového mostu přicházíme na náměstí a z něj vpravo k baroknímu kostelu Povýšení Sv. Kříže, kde můžeme shlédnout tzv. židlochovickou madonu.

Zajímavosti na trase

Rajhrad – benediktinský klášter s chrámem sv. Petra a Pavla
Vojkovice – kostel sv. Vavřince
Židlochovice – zámek, kostel Povýšení Sv. Kříže