Moravskoslezská trasa – popis trasy

Popis trasy

Od hranice s Polskem u obce Strahovice směřuje po cyklostezce do Opavy, ve které jako původním centru Slezska vyniká gotická konkatedrála. Cesta z města odchází nížinou na jih do města Hradce nad Moravicí s kostelem sv. Jakuba. Městu vévodí červený cihlový zámek, v němž delší čas pobývali L. van Beethoven a F. Liszt. Po červené turistické značce pokračuje cesta z města podél meandrující řeky Moravice. Poutníka vítá ticho a příjemný ševel přírody až do vodácké obce Podhradí se zříceninou Vikštejn. Přes skalnaté pahorky dojde podél vody až k mohutné přehradě Kružberk v Nízkém Jeseníku, odtud pak lesem odchází do Budišova nad Budišovkou, dřívějšího centra těžby břidlice v regionu.

Za Budišovem se poutník ubírá západně po okresní silnici podél polí a luk, cestu mu zpříjemní odbočka k památníku Cesty česko-německého porozumění s kaplí sv. Jana Nepomuckého. Přes Domašov nad Bystřicí skrz lesy Nízkého Jeseníku doputuje přes Jívovou na Svatý Kopeček s poutní bazilikou a s výhledem do hanácké metropole Olomouce. V Olomouci může poutník spočinout nejen ve velkolepém dómu sv. Václava a dalších městských kostelech, ale i nechat se unášet historickým centrem města.

Cesta z Olomouce se ubírá poli do Náměšti na Hané a na dlouhý čas zapadne do lesů Drahanské vrchoviny, občas přetnutých kopcovitými poli a táhlými vesnicemi. Za střediskovou obcí Protivanov vede cesta přes obec Suchý s přírodním koupalištěm podél mariánského poutního kostelu ve Sloupu do Moravského krasu s celou řadou jeskyň, různých propadání anebo jiných skalnatých útvarů včetně výhledu do propasti Macocha. Za Jedovnicí se prochází kolem arboreta až do Křtin k mohutnému mariánskému kostelu, vystavěnému podle projektu J. B. Santiniho. Turistickými cestami projdete podél dalšího arboreta Řícmanice až na okraj Brna do Obřan, pak přes Maloměřice a Husovice až do centra Brna ke kostelu sv. Jakuba s vysokou věží. Kolem brněnské radnice s pověstným krokodýlem se prochází na vrch s katedrálou sv. Petra a Pavla. Z centra se zase cesta vrací ulicemi k řece Svitavě a podél ní dál za městem jde po červené značce do Rajhradu s tisíc let starým benediktinským klášterem. Přes Židlochovice se zvolna zdvihá a zas padá k vodní nádrži Nové Mlýny, s nádherným výjevem Pálavy. Na moravském území zbývá kratší cesta loukami až na druhý Svatý kopeček nad Mikulovem, pověstným nejen svým vínem, ale i barokním zámkem. Od hranice s Rakouskem zbývá poutníkovi do Santiaga de Compostela ještě 3193 km.