Nová poutní spojka mezi Jenštejnem a Brandýsem nad Labem

Léta jsme usilovali vyznačení svatojakubské trasy mezi Brandýsem a Prahou. Nešlo to, nebyli s to jsme se shodnout, kudy, potíže nám v tom dělaly i pozůstatky starodávné Via Sacry a ohledy na ně. Otázky se pořád točily v kruhu: jít co nejvíc podél kapliček via Sacry mezi Prahou a Brandýsem nebo ne? Nakonec v době covidové zimy v únoru 2021 jsme se pohodlně usadili u svých obrazovek a na dálku se videokonferencí v mapách sjednotili na trase. Pak už běželo průběžně jednání s KČT, podařila se městská dotace na značení v Brandýse a i když se trasa mírně upravila, bylo převedení na stezku s novou alejí jižně od Dřevčic jen k dobru. Na podzim roku 2022 bylo hotovo a jsem rád, že vám můžeme i fotograficky novou stezku o necelých 9 kilometrech přiblížit.
Tak jen stručně o vycházce, která na první pohled by v Polabí mohla být jen „obyčejná“. Už samotný start u zámku v Brandýse, jehož císařskou minulost přebíjí celkem bohatá nabídka kulturní akcí přes rok, stojí za porozhlédnutí. Přes Staré město Brandýsu se cesta klikatí dlážděnými uličkami kolem místní veřejně přístupné katovny, nejinak je tomu u synagogy a kostela. Přes revitalizovaný park a malé sídliště jsme náhle v aleji za Brandýsem. Tu a tam lavička nejen zbrzdí naše kroky, ale umožní zaposlouchat se do broukání větroně na obloze, šumu ovívaného obilí, hvízdotu dravců anebo štěbetání pěvců. Jakmile se dojde do Popoviček, tak přes malebnou náves a křivolakými úzkými cestami údolím Vinořského potoka ubíhá cesta svižně až k Dřevčické tvrzi, která napovídá, že ves byla mezi Brandýsem a Prahou tou střediskovou. Najdeme tu nejen hostinec, ale také pekárnu s originálními pamlsky. Aby s těmi alejemi toho nebylo málo, když se přejde po červené hlavní silnice, zas nově vysázenou alejí ubíhá cesta mezi poli, už s výhledem na Jenštejnskou věž. Od ní už vede léty prověřená tichá cesta zas podél Vinořského potoka až do Vinoře, kde se z červené odpojí a vede z Vinoře do Kbel po nově zbudované cyklostezce v blízkosti Mladoboleslavské ulice do Kbel. Tady prozatím značená cesta končí, každopádně pracujeme na tom, aby doporučená cesta na webu našeho spolku Ultreia byla v budoucnu i na ulicích a v parcích viditelná.

Ochutnávku pouti můžete nasát třeba i z mých fotografií.

Tomáš Jindřich