Poutní trasy do Říma

Na této stránce naleznete tři varianty poutě do Říma. Via Francigena, Cyrilo Metodějská trasa a poutní cesta do Říma přes Assisi – trasa sv. Františka.

Poutní trasa do Říma – Via Francigena

Cesta do Říma – Via Francigena – je nejstarší křesťanskou poutní trasou. Poutníci a věřící po ní putují ke hrobu apoštola Petra již od začátků křesťanství.

Via Francigena – česky cesta Franků – je známa jako dálková poutní cesta z Canterbury do Říma ke hrobu sv. Petra.  Vlastně se jedná o systém cest, protože většina poutních cest, které vedou do Říma, a jsou vedeny pod jménem „Via Francigena“ a jsou pod tímto označením sloučeny.

V roce 990 po Kristu šel Biskup Sigeric z Canterbury do Říma, aby tam obdržel biskupskou hodnost. O své cestě vedl přesné záznamy. Tyto záznamy byly použity k současné rekonstrukci průběhu cesty Via Francigena.

Odkazy na stránky s informacemi

www.viefrancigene.org – oficiální stránky (anglicky, italsky)

en.wikipedia.org/wiki/Via_Francigena – stránky na Wikipedii s historií a důležitými odkazy (anglicky)

www.viafrancigena.com – anglicky, italsky

Poutní trasa do Říma – Cyrilo Metodějská trasa

21. dubna 2006 se vydali pěšky z Varšavy do Říma tři poutníci, 63 letý Alain z Francie (lékárník v důchodu) a manželé Serge a Huguette (64, bývalý kriminalista, 65, profesorka) z kanadského Québecu. Jdou po středověké cestě zvané VIA ROMEA SLAVORUM, což se dá přeložit Římská cesta Slovanů tedy Slovanská cesta do Říma. Měří tisíc osm set kilometrů a vede z Varšavy přes Čenstochovou, kde se připojují poutníci z Krakova, pak přes Velehrad, kde se připojují poutníci z Levoče a Prahy ( aspoň tak to měli ve svém francouzsky psaném poutním průvodci). Pokračuje přes Vídeň a starobylé opatství v Gurku, kde se napojují poutníci z Maďarska. Druhý tisíc kilometrů se jde přes Benátky a celou Itálií.

Cyrilometodějská trasa

Na Moravu (přesněji do Moravskoslezského kraje) vstoupili v Českém Těšíně, v neděli 14.5. večer už byli v Bystřici pod Hostýnem. Byl však takový liják, že když se městské policie ptali, kudy se jde na poutní místo, strážníci jim nic nevysvětlovali a hned je autem odvezli až k bazilice. Byli srdečně přijati v poutním domě a ráno byli na mši svaté, při které mohli slyšet kázání ve své mateřštině. Po snídani na faře sestoupili přímo dolů s tím, že takové klesání ještě nezažili. Pak šli přes Kroměříž, kde je přijalo Arcibiskupské gymnázium, a Velehrad do Hodonína, kde s nimi místní noviny udělaly pěkný rozhovor. Přes Mikulčice, kde zažili Velkomoravský den, pořádaný místní školou, došli do Břeclavi a v Poštorné opustili v sobotu 20. května naši vlast.

Do Říma došli 14.7. 2006

Více informací získáte u Poutníka Jana – Mons. Jana Peňáze www.poutnik-jan.cz

Poutní cesta do Říma přes Assisi – trasa sv. Františka

Tato trasa je variantou Via Francigena s názvem Via di San Francesco.

Jedna z nejmladších poutních cest měří jen 180 km a vede ze severního Toskánska z hory La Verna do Assisi, odkud je cesta dál protažena až do Říma.

Je značena svým červenobílím značením a značením Via Francigena.

Značení

Tato pouť má vlastní kredenciál, který se prodává ve františkánském klášteře Sanctuario La Verna 180km před Assisi.

Více informací o ní najdete na oficiálních italských stránkách www.viadifrancesco.it nebo na wikipedii

Přehled ubytování nebo tady – POZOR Na roudíl od Camina ve Španělsku je nutno volat den dopředu a rezervovat!

Tištěný průvodce v angličtině 

Doprava na La Vernu

Cesta vede ze severu z La Verny přes různá místa spojená se životem svatého Františka přes Assisi až do Říma.

Významná místa

  • La Verna – místo Františkovi stigmatizace – objevily se mu Kristovy krvácející rány
  • San Sepolcro – město, kde sv. František sepsal první stanovy Františkánského řádu
  • Assisi – rodiště sv. Františka s nádhernými kostely sv. Františka a sv. Kláry. Těsně u Assisi je kostelík sv. Daminána, kde začala proměna Františka z bouřlivého mladíka ve světce a pozdější první sídlo řádu sv. Kláry.
  • V údolí pod Assisi se nachází velký kostel St. Maria deli Angeli (pátý největší kostel světa), který stojí nad kapličkou Porcioncula, kde bylo první sídlo františkánského řádu
  • La Greccio – místo, kde si sv. František poprvé nechal předvést živý obraz z narizení Ježíše a tím založil tradici vánočních betlémů

Fotky z pouti Jana Bíma v únoru 2015 v protisměru z Greccia přes Assisi na La Vernu

Detailní blog z pouti v dubnu a květnu 2016 Pavla Kili Jedelského 

Zdeněk Susa napsal krásnou knihu o své pouti z Prahy přes Assisi do Říma Laudato si. Jsou v ní nejen příběhy z pouti ale i příběhy ze života svatého Františka.

Laudato si