Tsari – pouť kolem Křišťálové hory

Třetí z nejposvátnějších poutních míst Tibetu, je pouť okolo hory Dakpa Shelri neboli Křišťálové hory. Nachází se v jihovýchodní části Tibetu, na hranicích s indickým státem Arunáčal Pradéš. Leží na rozhraní vyprahlé tibetské náhorní planiny a neprostupných tropických lesů. Vrchol hory se tyčí ve výšce 5735 m.

Tsari (v některých transkripcích Cari) je rovněž považováno za příbytek tantrického božstva Demčhoga a dákiní Dordže Pagmo. Vrchol Dakpa Shelri je považován za velký čhorten tvořený celý krystalem, je to spontánně manifestovaný čhorten buddhovské mysli. Skrytý základ Demčhogovy mandaly leží v oblasti hadích duchů ve formě překřížené vadžry nebo svastiky. Je to místo spojené s aspektem Demčhogovy mysli, čímž je vlastně z tří posvátných míst Tibetu nejposvátnější a nejmystičtější. Je ztotožňováno s Devikota, jedním ze dvaceti čtyř posvátných míst tanter. Schéma těchto míst je rozděleno do tří mandal, nebeské, pozemské a podsvětní, a ty jsou proměněny v tělo, řeč a mysl Demčhoga. Devikota je tedy zvláštním příbytkem nebeských dákiní jejichž přirozeností je prostor. To je také i jeden z důvodů ,proč toto místo vyhledávají tantričtí jogíni, kterým tyto dákiní propůjčují magické síly. Zvláštností tohoto místa je, že když jakýkoliv mnich prošel poutní okruh, stal se automaticky jogínem.

Rozmístnění jednotlivých jevů v okolí se srovnává stejně jako u Kailasu s mandalou. Celá oblast je přístupná čtyřmi branami, nad nimiž bdí bodhisattvové, Mandžušrí na východě, Vadžrapani na jihu, Tára na západě a Avalokitešvara na severu. Obklopují je čtyři hluboká údolí zvaná, Lidská kůže, Oslepení, Tygří hnízdo a Strašná medvědí jeskyně, jimiž protékají čtyři posvátné říčky, a vysoko nad nimi se ční čtyři posvátné vrcholy, sídla buddhovských božstev v párovém spojení. V oblasti jsou také čtyři posvátná jezera, a řada menších jezírek podél poutního okruhu. Jejich voda obsahuje životní sílu božstev a ochránců hory, poskytuje tak duchovní očistu poutníkům.

Tsari pro poutníky otevřel Tsangpa Gyare (1161-1211), který je zakladatelem školy Drugpa Kagyu. Při svém pobytu v odloučení měl zjevení, kde se dověděl, že má odejít do Tsari a zpřístupnit toto skryté místo. Musel také nejdříve ovládnout tisíce rarachů. V celé oblasti bylo zakázáno zemědělské obdělávání půdy a pojídíní masa. Lidé se zde živili pouze mléčnými výrobky a dary od poutníků.

Kolem posvátné hory vedou tři poutní okruhy, velký, malý a poslední pouze okolo vrcholků. Nejvyšší okruh okolo vrcholků hory obcházejí pouze jogíni a trvá dva dny. Jsou zde meditační jeskyně pro dlouhodobá ústraní a pramen se zázračnou vodou, kterou je možno pít až po tříleté meditaci a třinácti malých okruzích okolo hory. Mniši a ostatní lidé obcházejí dva ostatní okruhy.

Menší okruh se otevírá každý rok rituálně v době úplňku třetího lunárního měsíce. Začíná v místě Dotsen, což je skála ve tvaru falu a vulvy, odkud vytéká posvátná voda léčící neplodnost. Pak vede cesta do Chikcharu a nahoru do sedla Drolmo La. Poutníci ženského pohlaví se z tohoto místa musí vrátit a jít od konce poslední úsek pouti. Cesta pak pokračuje přes sedlo Takma La u jezera Photrang Yumtso. Je to hlavní jezero celé Tsari. Je zdrojem magických sil a obsahuje celou mandalu Demčhoga. Zde poutníci vhazují do vody obětiny, různé klenoty a mince. Pak cesta pokračuje přes sedlo Tagyuk La do místa shromáždění dákiní, pak skrz Taktsan Rong, místa shromáždění krvelačných dákiní. Dále přes Shangu La, sedlo jež je velmi blízko vrcholu Dakpa Shelri, do údolí Domtsang Rong, kde ze západní strany končí ženská stezka. Pak skrz Khargyuk La do údolí Yulme až konečně ústí do osady Chozam v údolí Tsari.

Nejdelší okruh přes hluboká údolí má délku asi 150 km. Tato pouť, jež se uskuteční jednou za dvanáct let v roce opice (naposledy v roce 2004), byla možná nejpopulárnější v celém Tibetu. Účastnilo se jí až deset tisíc lidí. Je ale také ovšem ze všech poutí nejobtížnější a nejnebezpečnější. Hluboké rokliny na jihu jsou pokryty neprostupnou džunglí, a navíc lokalita leží v oblasti nejvyšších dešťových srážek na světě. Kromě barbarských divokých kmenů, je zde plno nebezpečného hmyzu a zvířat. Okruh začíná sestupem dále do údolí Tsari, do místa zvaného Bodzok Sumdo, na hranicích Tibetu a Indie. Pokračuje dále údolím Tsari na jihovýchod a pak se stáčí do údolí řeky Yulma nebo Jar. Po překročení sedla se vrací do údolí řeky Tsari. Na celé této cestě nejsou lidská obydlí, kromě kláštera Sangngak Choling v Jayul, na západ od Tsari. To je nejdůležitější klášter oblasti, patří k tradici Drugpa Kagyu a postavil ho Pema Karpo. V roce 1986 byl znovu zrekonstruován. Pouť opět končí u údolí Tsari.Velmi podrobný popis této náročné pouti tak, jak se konala v devatenáctém století, nám zanechal jogín Šhabkar ve svém životopise, jenž je dostupný v anglickém překladu.

Oblast Tsari je dostupná po cestě ze Lhasy kolem řeky Tsangpo údolím, kde se nachází významný klášter Mindroling a staré královské hrobky. Dále přes Tsethang, Chusum, Gyatsa a Nang, do osady Dakpo zhu, odkud se již jde pěšky do Chozamu.

Text Jiří Bím (C) 2008

Foto Rey Kreisel (C) www.kreisels.com/ray/

Praktické informace a odkazy

www.emmet.de/hb_takpa.htm – popis Tapka Shelgri (německy)

www.kreisels.com/tibet2004/tsari-1.htm – západní poutník v Tsari cestou z Nyalamu – velmi podrobné stránky (anglicky)