Východočeská Etapa 6. Jaroměř – Hradec Králové


Etapa 6. Jaroměř – Hradec Králové

Nástupní místo: Jaroměř – železniční přejezd
Cílové místo: Hradec Králové – Tyršův most

Délka: 19,7 km
Výškový profil: 14 m 42 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Etapa rovinatá, převážně po asfaltu. Občerstvení ve Smiřicích.

Z Jaroměře nás čeká etapa podél Labe. Řeka začíná sílit po soutoku s Úpou a Metují, které jsme již poznali. V Hradci Králové přitéká řeka Orlice. Ale vraťme se do Smiřic, kde u zámku stojí kostel Zjevení Páně s vysoce ceněným interiérem. V kostele z r. 1699-1713 (národní kulturní památka) je vrcholné dílo malíře Petra Brandla obraz Klanění Tří králů.

Labe nás dovede až do královského města Hradce Králové. Protože etapa není krajinářsky moc zajímavá, budeme se věnovat více tomuto městu. V raném věku bylo střediskem Slavníkovců, později Přemyslovců, poté věnným městem českých královen. R.1225 již máme písemnou zmínku o Hradci jako o královském městě, které se stalo věnným městem českých královen. Město v hradbách se úspěšně rozvíjelo, ale také ho poškozovaly požáry i třicetiletá válka. Změna nastala r.1765, kdy se císařovna Marie Terezie rozhodla z města vybudovat vojenskou pevnost. Po překonání následků války z r.1866 a po zrušení pevnosti města nastal prudký rozvoj, a to podle regulačních plánů, na které byl městem vypsán r.1884 mezinárodní konkurz. Zasloužili se o to především starosta JUDr. F. Ulrich a J. V. B. Pilnáček, tím se dostáváme k moderní architektuře začátku 20. století, kterou se Hradec může pyšnit. Nejcennější stavbou je Východočeské muzeum (národní kulturní památka) od architekta J. Kotěry. Další významní umělci, kteří se podíleli na výstavbě města té doby, jsou J. Gočár, J. Rejchl, B. Sláma, S. Sucharda, F. Kysela, J. Preisler, O. Gutfreund. Kdo se zajímá o moderní architekturu, může zde krom muzea obdivovat mnoho veřejných budov od těchto architektů, jako jsou banky, školy apod.

Samozřejmě i historické jádro města stojí za prohlídku (městská památková rezervace). Katedrála sv. Ducha byla založena královnou Eliškou Rejčkou r.1307. Namátkou stojí za pozornost Bílá věž, Kaple sv. Klimenta, Jezuitská kolej. Barokní perlou je biskupská rezidence na Velkém náměstí, postavená podle plánu J. B. Santiniho. V blízkosti naší cesty u řeky Labe stojí v Jiráskových sadech dřevěný kostelík sv. Mikuláše, přenesený sem z východního Slovenska.

Zajímavosti na trase

Smiřice — zámek a kaple Zjevení Páně
Hradec Králové — prohlídkové okruhy (historický okruh, okruh moderní architektury, vojenský okruh)