Východočeská – zajímavosti na trase

KRZESZOWbývalé benediktýnské opatství, kostel Nanebevzetí Nejsvětější P.Marie – perla slezkého baroka, kostel sv.Josefa 
VERNÉŘOVICEkostel sv.Michala (skupina broumovských kostelů), studánka s křížovou cestou, pomník smíření Čechů a Němců na Bukové hoře 
RUPRECHTICEkostel sv.Jakuba Většího (skupina broumovských kostelů) 
BROUMOVbenediktinské opatství – (1. pol. 13 století kolonizace Broumoska vtiskne krajině jednotný ráz), klášter sv.Václava – založen1258, přestavěn K.I.Dientzehoferem, ten se v kraji zapsal na většině barokních památkách kostel sv.Vojtěcha (kopie Turinského plátna)městská památková zóna, děkanský kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv.Václava (skupina broumovských kostelů), hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie – dřevěný ze 14. a 15. století nejstarší dochovaný dřevěný kostelík v Čechách 
HVĚZDApoutní kaple Panny Marie Sněžné na vrcholu Broumovských stěn ve tvaru hvězdy,  turistickáchata v alpském stylu z roku 1853Broumovské stěny – nádherné výhledy 
POLICE NAD METUJÍměstská památková rezervace, město založeno roku 1253, stará roubená škola a jinéklášter založen roku 1253 – klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. pol. 13 stol., trojlodní ranně gotická bazilika s gotickým portálem po Tišnově nejhezčí v Čechách.před Policí poutní místo s křížovou cestou 
BEZDĚKOVkostel sv. Prokopa (skupina broumovských kostelů) 
HRONOVkostel Všech Svatých a rodný dům Aloise Jiráska 
ČERVENÝ KOSTELECkostel sv. Jakuba Většího 
RATIBOŘICEBabiččino údolí 
ČESKÁ SKALICEzámek, škola Boženy Němcové,prusko-rakouská válka roku 1866 – porážka rakouské armády u Skalice otevřela Prusům vstup do Čech 
KUKShrabě F.A.Špork vybudoval ojedinělý krajinný komplex – areál lázní špitál s kostelem Nejsvětější Trojice autor G.B. Aliprandi,12 soch cností a neřestí od MstxášeBrauna.Nedaleký Betlém 
HEŘMANICEpoutní kostel sv.Máří Magdaleny 
JAROMĚŘna předměstí kostel sv.Jakuba Většíhoměstská památková rezervace – jedno z nejstarších českých měst založeno v 11. stol. jako přemyslovské hradiště knížetem Jaromírem, děkanský kostel sv.Mikuláše atd.Blízko pevnost Josefov 
SMIŘICEzámek a kostel Zjevení Páně 
HRADEC KRÁLOVÉměstská památková rezervace, královské věnné město, písemná zmínka již r.1225, katedrála sv. Ducha a jiné historicky cenné památky.Ale je třeba podotknout, že toto město se pyšní i moderními skvosty architektury – J.Gočár., J.Kotšra, V.Reichl, B.Sláma. V neuvěřitelné shodě se snoubí staré královské město s vojenskou pevností MarieTerezie a moderními budovami 
KUNĚTICKÁ HORAgotický hrad restaurovaný Dušanem Jurkovičem 
PARDUBICEod r.1491 majetkem Viléma z Pernštejna, který přebudoval město i vodní hrad v pevnost. Zámek jako národní kulturní památka spolu se zachovalým jádrem města tvoří půvabný celek, kostely sv,Jiljí, sv. Bartoloměje a sv. Jana Křtitele. I zde působoli J. Gočár, A. Balšánek – divadlo, P. Janák – krematorium 
POLABÍ – LABIŠTĚtato rovinatá krajina se může zdát nudná, již delší dobu putujeme podle Labe, jehož původní meandry po regulaci tvoří tzv. Labiště, která doprovází Labe na jeho středním toku. Málo se ví, že za Pernštejnů zde byla vybudována soustava rybníků a kanálů, která svou rozlohou a významem předčila později založenou soustavu jihočeskou. Drtivá většina zanikla v 19. stol. Půjdeme zde kolem Labišť i Opatovického knálu, který dodnes plní svou funkci. 
PŘELOUČkostel sv .Jakuba Většího, původně románský, našla se zde nedávno vzácná freska.Město vzniklo na Trstenické stezce a je již připomínáno r.1086. Přemysl Otakar II r.1261 povýšil na město. Nad městem na hřbitově poutní kostel Panny Marie s ambity. 
SEMÍNkostel sv. Jana Křtitele původně románský, rodiště J.Gočára 
KLADRUBY NAD LABEMUNESCO – světoznámý hřebčín, národní kulturní památka 
ŘEČANY NAD LABEMrománský kostel sv.Máří Magdaleny – kostel byl r. 1165 vysvěcen pražským biskupem Danielem za přítomnosti krále Vladislava I. Kostel bývá obvykle otevřen ve čtvrtek v čase 16 – 19 hodin. Konkrétní termíny možno ověřit na tel. 608 221 341 (pí. Adamová).
ZÁBOŘÍ NAD LABEMkostel sv. Prokopa románská původně patrová stavba r. 1200 přistavěna předsíň s nádherným portálem 
SV. KATEŘINAgotický kostel sv. Kateřiny 
SV. MIKULÁŠpoutní kostel sv. Mikuláše z přelomu13. a 14. stol. 
KAČINAzámek – nejvýznamnější dílo českého empíru 
NOVÉ DVORYzámek a kostely sv. Martina a sv. Anny 
JAKUBkostel sv. Jakuba, jednolodní románský tribunový kostel, je nejrozsáhlejším zachovaným souborem románské plastiky v Čechách a patrně nejstarším zobrazením českých zemských patronů, vzácný přítomností krále Vladislava II. a královny Judity, kteří s pražským biskupem Danielem slavnostně otvírají tento kostel 19. listopadu 1165 při aktu svěcení. Původně starobylá osada s panským sídlem. 
MALÍNvýznamné hradiště Slavníkovců, obec založena r.1046, románské kostely sv. Štěpána a sv. Jana a Pavla 
SEDLECcisterciácký klášter, založen r.1142, gotická katedrála Nanebevzetí Panny Marie, přestavěna v barokní gotiku (P.I.Bayer a J.Santini), hřbitovní kostel Všech Svatých s kostnicí 
KUTNÁ HORAUNESCO nádherné město, Vlašský dvůr, katedrála sv.Barbory,děkanský kostel sv. Jakuba – dvojice věží západního průčelí, z nichž severní měří 84m a jižní nebyla nikdy dostavěna, svým dílem přispěla i parléřovská huť 
SIONposlední významná bašta husitů po porážce u Lipan, zde Husité zesilovali své opevnění až do roku 1437, kdybyl hrad dobyt a husitské války utichly
ZBRASLAVICEkostel sv.Vavřince – původcem gotické stavby již Rudolf ze Zbraslavic, který koncem vlády Přemysla Otakara II. (1278),
KÁCOVzámek, kostel Nanebevzetí Panny Marie