Vyznačení svatojakubské trasy přes centrum Opavy

V letošním roce se našemu spolku podařilo dotáhnout vyznačení svatojakubské trasy přes další větší město, přes centrum Opavy, kdysi sídelního města horního Slezska. V tomto městě jsme měli za cíl provést poutníky od Strahovic přes část Kateřinky až ke konkatedrále na náměstí, kam však nevedlo žádné turistické značení, ani cyklostezka. Proto jsme si nejprve podrobně srovnali možnosti, kudy by bylo nejlepší nové značení vést, v čemž nám velmi pomohl jako znalec města místní patron trasy I. Jarka. Když jsme se sjednotili na poměrně jednoduchém odvedení trasy z cyklostezky na Horní náměstí ve Starém Městě a obloukem pak se navracejíc přímočaře k výchozímu bodu turistické žluté u nádraží Opava východ, už zbývalo jen se domluvit s magistrátem a schválení umístění značek. 

Největší starostí bylo vybrat kýžený druh značení, co se týká velikosti a náročnosti uchycení / umístění. V tom smyslu jsme museli ubrat ze žádosti o kovové směrovky s uvedením „Svatojakubská cesta“, místo toho jsou v centru města od náměstí Osvoboditelů až ke křižovatce Hrnčířské a Praskovy ulice na celkem 7 místech poutníkům k dispozici výlepy 10×10 cm žluté mušle na modrém poli v dobré výšce pro oko návštěvníků města. Za rozjetí celé akce a její dotažení velké díky I. Jarkovi, který s velkou láskou i na jiných místech a obcích v regionu pečuje o šíření dobrého jména svatojakubských cest a o její propagaci.

Vedle toho nasměrování na všechny příslušné schvalující orgány ve městě je hračka, neboť zástupci kulturních a volnočasových oddělení měst již mají povědomí o přínosu pěších dálkových stezek a při vhodném přístupu ke společnému zájmu jsme záhy měli k dispozici veškeré informace. V tomto případě poskytl oficiální schválení značení napříč centrem města odbor majetku města Opavy.

Jsme rádi, že jsme se při doplnění značení ve větších městech posunuli zas o krok dále, neboť v tuto chvíli máme vedle turistického značení vlastním značením osazena města České Budějovice, Opava a Hradec na Moravicí. Tyto první krůčky nám budou, doufejme, dobrým příkladem pro jednání o značení velkých aglomeracích Prahy a Brna, případně také speciálně památkářsky chráněné Olomouce.

Pohodové procházení v městech s mapou v ruce nebo podle našeho značení Vám přeje

Tomáš Jindřich, předseda spolku Ultreia, z.s.