Alternativní trasa přes Náchod

Pokud byste na cestě chtěli navštívit město Náchod, není to problém, jen si prodloužíte putování o jeden den. Neznačeno mušlí.

V Hronově na náměstí opustíte hlavní značenou trasu a vydáte se po cyklostezce podél toku řeky Metuje. Cesta je rovná a má několik zajímavostí. Před Náchodem je obec Běloves (je tam kemp), kde bývaly lázně a pramení tam známá Běloveská kyselka Ida. Po pravé straně toku řeky město Náchod obnovilo Staré lázničky s pramenem. Pro návštěvu lázniček je třeba si ohlídat most přes Metuji a stejnou cestou se vrátit na druhý břeh. V plánu města je celé okolí změnit v odpočinkovou zónu. Když se vrátíte zpět na druhý břeh, stojí tam stavbička pramene sv. Jakuba, který ala bývá zavřený. U pivovaru (vaří náchodské pivo Primátor), se napojíte na červenou značku, která vás dovede do centra a posléze zpět na svatojakubskou cestu do Červeného Kostelce.

Samotné město Náchod určitě stojí za zastavení. Dominuje mu krásný renesančně-barokní zámek, původní hrad ze 13 stol. Jádro historického centra tvoří kostel sv. Vavřince. Milovníci literatury potěší lavička se sochou Josefa Škvoreckého, který je zdejším rodákem. Ve 20. století patřil Náchod svými tkalcovnami k velkým bavlnářským centrům Rakousko-Uherska.

Náchod opouštíme po červené značce, cestou Boženy Němcové. Míjíte vojenský hřbitov z rakousko-pruských válek až dojdete k rekreačním rybníkům Špinka a Brodský, kde je také kemp. V obou rybnících se koupe, jsou oblíbenými rekreačními středisky. Červené značení vás dovede do centra Červeného Kostelce ke kostelu sv. Jakuba, k domku B. Němcové a dále na trasu.

Trasa na mapy.cz – celková délka alternativní trasy je 21 km.