Benediktýnská krajina

Touto krajinou prochází svatojakubská cesta Krzeszow – Broumov – Kácov.

Kraj, který v sobě skrývá zvláštní kouzlo, to je Broumovsko a okolí Police nad Metují. Magická skalní města, půvabná venkovská architektura, ale také významné církevní památky. Kraj osídlili benediktini (roku 1213 získali území darem od krále Přemysla Otakara I.) a vybudovali zde dva kláštery sv. Václava v Broumově a v Polici nad Metují. Ty patřily pod mateřský klášter v Břevnově. Policko byl chudý region, převážně tkalcovský, proto se zde zachovalo hodně dřevěných stavení, zato broumovská kotlina se svými širokými lány nám zanechala zděné klasicistní statky, jež jsou typické pro tento region.

V době baroka opati zahájili velkorysou barokní přestavbu svého území. Pozvali ke spolupráci mnoho umělců, především Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Tak vzniklo mnoho významných církevních staveb tzv. broumovské skupiny kostelů, a to v krátké době mezi lety 1709‒1743. V krajině jsou také rozesety drobné sakrální stavby-křížky, plastiky, kapličky a křížové cesty.

Tuto oblast popsalo mnoho povolaných, tak si dovoluji zmínit jen to nejdůležitější. Samo město Broumov (1. pol. 3. stol.) má co nabídnout ‒ např. již zmíněný klášter sv. Václava s kopií Turínského plátna či několik dalších kostelů. Ještě bych zmínila hřbitovní kostelík Nanebevzetí Panny Marie ze 14. stol., který je nejstarším dochovaným dřevěným kostelem v Čechách.
Význam kláštera v Polici nad Metují (založen r. 1253) zastínila výstavba kláštera v Broumově a dnes jeho budovy čekají na své využití. Raně gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie ze 2.pol. 13.stol., jež byla barokně přestavěna, má nádherný gotický vstupní portál, který, jak říkal můj pan profesor František Dvořák, je po Tišnově nejkrásnější. Také zde jsou i jiné památky, třeba sochy od J. Brokoffa.

Nahlédneme- li za hranice do Polska, krajina je podobná. I zde jsou skalní města, ale také dvě významná poutní místa Krzeszów a Wambierzyce.

Krzeszów, bývalé benediktinské opatství s perlou slezského baroka, kostelem Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie a kostelem sv. Josefa.

Wambierzyce, nejvýznamnější mariánské místo v Kladsku, s bazilikou Navštívení Panny Marie a gotickou soškou Panny Marie s děťátkem. V místě je také Kalvárie.

Propojením těchto dvou poutnických míst v Polsku s naším územím, kterým vedou svatojakubské trasy, vzniká nová trasa vedoucí do nitra Čech, tzv. Východočeská trasa, která se za Kácovem napojí na již existující Českokrumlovskou trasu vedoucí do Německa. Jak tato trasa povede našim územím si podrobněji povíme příště.


Olga Jankovcová