Cyrilometodějská stezka získala titul Kulturní stezka Rady Evropy

Jako první v České republice získalo sdružení EKSCM pro svůj mezinárodní projekt Cyrilometodějská stezka certifikaci Kulturní stezka Rady Evropy. Zapsala se tak do historie certifikovaných kulturních stezek rovněž jako první stezka zaměřená na slovanské kulturní dědictví. Toto jedinečné uznání, srovnatelné svým významem snad pouze se zápisem na seznam UNESCO, je velkou příležitostí pro mezinárodní kulturní turismus. O certifikaci sdružení usilovalo několik let a podařilo se to mimo jiné i díky perfektní prezentaci mezinárodního týmu před Správní radou Rozšířené parciální dohody o Kulturních stezkách Rady Evropy, sestávající ze zástupců 35 zemí připojených k této dohodě. Tým ve složení: Martina Janochová (sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje), Vania Radeva (ředitelka Bulharského kulturního institutu Bratislava) a Tatiana Mikušová (ředitelka Slovenského domu Centrope), dokázal 29. 4. 2021 v časově omezeném prostoru komisi přesvědčit o mimořádném významu daného projektu a tématu nejen pro slovanské země. Každé tři roky bude probíhat obhajoba získané certifikace. Pro její udržení vyplývají doporučení, které je nutné realizovat, jako např. rozšíření sítě členů, vytvoření nadnárodní strategie rozvoje, úpravy ve struktuře řízení stezky apod. Stálý sekretariát sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje společně se svými členy na zapracování těchto doporučení aktivně pracují. Pouze mezinárodní spolupráce a dialog mohou vést k rozvoji certifikované Cyrilometodějské stezky.

Zdroj: newsletter sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. (dále jen „EKSCM“) za období 5/2021 – 10/2021.

Náš spolek blahopřeje k získanému ocenění a přejeme stezkám, ať se dále rozvíjí a zejména ať si najdou cestu k více a více poutníkům z Česka, celé Evropy a světa.