Historie předsedů

2008 – 2016

Jan Bím

  • 2x 7letý projekt, společně s Michalem Horažďovským (2005 – 2018),
  • z putování vznikla inspirace k založení spolku Ultreia,
  • nyní doprovázím na osobních poutí.

2016 – 2019

Olga Jankovcová

  • 2005 – 2012 účastnice sedmiletého projektu cesty do Santiaga de Compostela,
  • zakládající členka spolku Ultreia,
  • stálá členka výboru spolku ,gestor a autorka svatojakubské Východočeské trasy.

2019 – 2022

Tomáš Jindřich