Jihočeská Etapa 6

Etapa 6. České Budějovice – Zlatá Koruna

Nástupní místo: České Budějovice
Cílové místo: Zlatá Koruna

Délka: 23,8 km
Výškový profil: 427 m 331 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Náročnost této etapy lze rozdělit do dvou částí, první až po zříceninu Dívčí kámen je rovinatá s jedním mírným kopcem, zatímco za Dívčím Kamenem vede v kopcích se střídáním stoupání a klesání.

Z Budějovického náměstí Přemysla Otakara II. vychází Jihočeská trasa kolem radnice ulicí Biskupskou a přes Malši a parčík s hvězdárnou, kde se připojíme k Vltavě. Zde se opět napojujeme na cyklostezku Greenway RD značenou mušlí, kterou budeme následovat kolem Vltavy až do Boršova nad Vltavou. V Boršově nalezneme červené turistické značení, které nás převede přes Vltavu ke gotickému kostelu sv. Jakuba. Zde v kostele mají poutnické razítko. Cesta meandruje vltavským údolím s občasným stoupáním, převážně ve skrytu vegetace, až nás dovede k ostrohu s úchvatnou zříceninou hradu Dívčí Kámen. Zde vystoupáme směrem na Třísov a Plešovice, odkud sejeme dolů k řece a ke Zlaté Koruně s úžasným cisterciáckým klášterem.

Zajímavosti na trase

Boršov nad Vltavou – Kostel sv. Jakuba
Dívčí Kámen – zřícenina hradu
Zlatá koruna – cisterciácký klášter