Jihočeská Etapa 6

Etapa 6. České Budějovice – Zlatá Koruna

Nástupní místo: České Budějovice
Cílové místo: Zlatá Koruna

Délka: 23,8 km
Výškový profil: 427 m 331 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Náročnost této etapy lze rozdělit do dvou částí, první až po zříceninu Dívčí kámen je rovinatá s jedním mírným kopcem, zatímco za Dívčím Kamenem se jde v kopcích se střídáním stoupání a klesání.

Z Budějovického náměstí Přemysla Otakara II. vychází Jihočeská trasa kolem radnice ulicí Biskupskou a přes Malši a parčík s hvězdárnou se připojíme k Vltavě. Zde se opět napojuje na cyklostezku Greenway RD značenou mušlí, kterou bude následovat kolem Vltavy až do Boršova nad Vltavou. V Boršově poutník nalezne červené turistické značení, které jej převede přes Vltavu ke gotickému kostelu sv. Jakuba. Cesta meandruje vltavským údolím s občasným stoupáním, převážně ve skrytu vegetace, až dojde k ostrohu s úchvatnou zříceninou hradu Dívčí Kámen. Zde cesta vystoupá směrem na Třísov a Plešovice, odkud seběhne dolů k řece a ke Zlaté Koruně s úžasným cisterciáckým klášterem.

Zajímavosti na trase

Kostel sv. Jakuba
Zřícenina hradu Dívčí Kámen
Cisterciácký klášter Zlatá koruna