Kdo může vyrazit

Na pouť může vyrazit skoro každý, kdo je schopen alespoň trochu chodit nebo jet na kole.

Nejčastěji na našem putování potkáváme poutníky, kteří čerstvě dovršili důchodového věku. Za dobu našich poutí jsme ale již potkali rodiče s malými dětmi, kteří jdou po malých kouscích, studenty, lidi středního věku i starce. Poměrně velké množství poutníků nikdy dříve neholdovalo turistice. Jejich první dlouhou cestou je svatojakubská pouť. Z počátku jim to jde velmi těžko a chodí krátké trasy. Pouť je pro ně spíše pokáním. Po určité době se ale většinou rozejdou a pokračují s radostí.

V naší skupině máme lidi, kteří měli před započetím poutě dílčí hendikepy jako např. nemocnou páteř. Samozřejmě je třeba vše brát s rozumem. Chodit kratší etapy, jít zvolna, nespěchat. Pouť je možno absolvovat i na invalidním vozíčku. O jedné takové pouti si můžete přečíst deník poutnice Lindy Riegrové, která spolu s přítelkyní na podzim 2012 vykonala pouť z Astorgy do Santiaga. Pokud chcete také vyrazit s nějakým handicapem, můžete se s Lindou poradit na linda.riegrova@email.cz.

Dokladem, že pouť může prodlužovat život, je setkání s jedním mužem v květnu 2008. V okolí Puenta La Reina jsme potkali v protisměru šourajícího se starce v rozvázaných botech, s „rozčepýřeným“ batohem a taštičkou na krku, ve které byla rulička papíru. Dali jsme se s ním do řeči. Jednalo se o pána, který dostal v listopadu 2007 mrtvici a ochrnul skoro na celé tělo. Lékaři mu předpovídali měsíc života v nemocnici. Nechal si tedy sbalit batoh a vyrazil na závěr života na pouť do Santiaga. Jen se šoural nohami stále na zemi, protože nemohl nohu zvednout, šel v rozvázaných botech, protože si ochrnutými prsty nedokázal zavázat tkaničky, v batohu měl stan, protože neměl peníze na ubytovny. Každé ráno balil 2-3 hodiny a každý večer zase několik hodin rozbaloval a stavěl stan. Když jsme jej potkali, měl za sebou 6 měsíců na cestě. Napřed šel z Bilbaa do Santiaga. Tam dostal potvrzení o vykonání pouti – onu ruličku v taštičce. Pak vyrazil zpět směrem do Pyrenejí a odtud měl plán pokračovat zase domů do Bilbaa.