Kdy vyrazit

Registrace, vydávání certifikátů a ubytovny jsou na Via Podiensis a Camino Frances v provozu celoročně. Přes léto se kvůli zvýšenému zájmu poutníků otevírají ještě dodatečné ubytovny. V zimě jsou ubytovny otevřeny tak, aby byly od sebe tak daleko, kolik poutník v průměru za den ujde. Zimní období má výhodu, že je na Caminu málo poutníků a tak mají poutníci více času na rozjímání, meditaci či jiné aktivity.

Co se týče počasí, tak v zimních měsících leží na výše položených úsecích Camina sníh a cesta je tak obtížněji schůdná. V zimních měsících jsou také velmi časté deště. V létě naopak přesahuje teplota na Caminu leckdy i 40°C.

V období školních prázdnin ve Španělsku (červenec – srpen) se pouť stává přímo masovou záležitostí, na Camino se vydávají skupiny školní mládeže a různé sportovní oddíly, čím blíže k cíli, tím více poutníků a větší stresy se sháněním ubytování. V tomto období se pouť mění v boj o volné lůžko v ubytovně a často je třeba stát fronty, téměř na cokoliv (ubytování, pračku v ubytovně, použití kuchyňky, vydání certifikátu apod.) Lidé, kteří májí zájem podniknout opravdovou pouť, se na Camino vydávají spíše mimo hlavní prázdninovou sezónu, a tak je v tomto období i větší naděje se s někým zajímavým setkat.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejlepším obdobím pro podniknutí pouti jsou duben až květen a září až říjen.