Lutherweg – Lutherova cesta

Jedná se přibližně o 400 km dlouhou poutní / dálkovou turistickou stezkou z Worms (Porýní-Falc) přes Hesensko do Wartburgu poblíž Eisenachu (Durynsko).

Více informací na webu: https://www.lutherweg.de/