Malé ohlédnutí za poutí při příležitosti svátku sv. Jakuba

Jako v předchozích letech se i letos na svátek sv. Jakuba uskutečnila pouť organizovaná naším spolkem. Tentokrát se však odlišovala svou délkou (časově i počtem kilometrů) – svatojakubský rok si žádá výjimečnou pouť. Proběhla v termínu 22. – 25. července na trase Pomezní Boudy – Sněžka – Hostinné – Dolní Olešnice (celkem téměř 50 km). Počet účastníků se proměňoval, nejvytrvalejší jádro tvořilo cca 15 účastníků. Alespoň na část pouti se připojili naši polští poutničtí přátelé a také jilemnický děkan František Mráz, díky němuž jsme mohli na vrcholu Sněžky společně slavit bohoslužbu. Do programu se vešla i prohlídka Pivovaru Trautenberk v Malé Úpě spojená s degustací, promítání filmu Pěšky bez hranic i mini koncert Lucie Bildové.
V jiných ohledech se letošní pouť od předchozích neodlišovala, byla naplněna setkáváním mezi poutníky navzájem i s místními lidmi. Konkrétně se tentokrát jednalo o velmi vstřícné přijetí v Hostinném i v Dolní Olešnici, kde jsme naše putování bohoslužbou ukončili. Závěrem je třeba zmínit skutečnost, že také díky příspěvkům poutníků budou v kostele sv. Jakuba v Dolní Olešnici opraveny dřevěné okenice ve věži.

Poděkování patří všem, kteří se nějakým způsobem organizačně zapojili do přípravy putování a děkanovi Jilemnické farnosti Mgr. Františku Mrázovi, který nás obětavě doprovodil na Sněžku, kde odsloužil v kapli sv. Vavřince mši svatou obětovanou za všechny poutníky na cestách životem. Potěšilo nás také krátké setkání s kolegy poutníky z Polska, kteří se k nám na výstup na Sněžku připojili. Bohužel po skončení mše museli pokračovat jiným směrem, neb se připojovali k oslavě svátku sv. Jakuba na polské straně.

Díky za zdárný průběh a v příštím roce se těšíme na některém z dalších míst zasvěceným patronu poutníků, sv. Jakubovi.

ULTREIA!

Radka Taucová

Petr Hirsch

Podpořte provoz našeho webu nákupem přes sponzorovaný odkaz