Moravskoslezská Etapa 1. Strahovice – Opava

Etapa 1. Strahovice – Opava

Nástupní místo: Strahovice, hraniční přechod CZ/PL
Cílové místo:  Opava, Horní náměstí

Délka:  18,4km
Výškový profil: 138 m 127 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Jednoduchá etapa v rovinatém otevřeném terénu, vedená po cyklostezkách.

Tato etapa je s ohledem na možnosti ubytování a jeho délku celistvá z polského městečka Krzanowice, ze kterého je Opava vzdálená 21 km. Etapa po svém příchodu z polské nížiny prochází Opavskou pahorkatinou v blízkosti toku řeky Opavy. Po cyklotrasách přetíná několik vesnic. V první vesnici za hranicí, ve Strahovicích múžeme obdivovat kostel sv. Augustina v tradičním slezském pojetí s oktagonální věží. Kromě toho tu nalezneme   také 2 infotabule o moravskoslezké trase na okrajích obce, a poutní kámen u Obecního domu, lákající do cíle v Santiagu.

Největší obcí na cestě do Opavy jsou Kobeřice s celou řadou služeb. V tomto městysu se vyjímá soubor 13 roubených zdobených špýcharů povětšinou z 19. století. Rovinatějšími stezkami podél alejí přicházíme do obce Svoboda, kde přechází trasa z cyklotrasy č. 552 na č. 6092.  Za další obcí Chlebičov se už otevírá horizont města Opavy, kam nás otevřenou krajinou přivádí polní cesta do čtvrti Kateřinky a po přejití řeky Opavy až na hlavní Horní náměstí s renesanční radniční věží a konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie. Za pozornost tu stojí nejen tyto dominanty, ale také netradiční skloubení historické a moderní zástavby, reprezentované obchodním domem Breda. Opava, kdysi sídelní město horního Slezska a dnes částečné sídlo biskupství Ostravsko – opavského, je proslulá rozsáhlými sadovými plochami kolem starého města, v nichž se skví nejstarší muzeum naší republiky, Slezské zemské muzeum.

Zajímavosti na trase

Kobeřice – kostel Panny Marie Nanebevzaté
Opava – konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Slezské zemské muzeum, radniční věž