Moravskoslezská Etapa 4. Budišov nad Budišovkou – Jívová

Etapa 4. Budišov na Budišovkou – Jívová

Nástupní místo: Budišov nad Budišovkou, náměstí
Cílové místo:  Jívová – náměstí, bus

Délka:  24,4km
Výškový profil: 389 m 332 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Etapa s jednoduchým profilem a vysokým podílem chůze po asfaltu mimo les.

„Generál Laudon, jede skrz vesnici, generál Laudon, jede skrz ves!“ Tato známá lidová odrhovačka je blízká tomuto regionu Nízkého Jeseníku, vždyť tento generál právě oblast mezi Budišovem a Domašovem proslavil. Jen několik kilometrů za Budišovem u Guntramovic, poblíž barokního kostelíku sv. Jakuba se odehrálo úspěšné přepadení pruského konvoje s proviantem. Roku 1758 tu rakouské vojskov čele s Laudonemubránilo zemi před agresorem. O několik kilometrů dál se nachází památník Česko – německého porozumění s kaplí sv. Jana Nepomuckého. Ten upomíná na odloučení našich národů po 2. sv. válce a jejich současné pozitivní stýkání, ztělesněné výstavbou kaple uprostřed pastvin.

Od památníku přecházíme na značení cyklotrasy č.6144 a pak 6149 až do Domašova. Ve Staré Libavé si můžeme cestu zkrátit polní cestou přes Skřivánčí vrch, abychom pak zas po návratu na okresní silnici mohli obdivovat Černý kříž ve stínu vzrostlých dubů  zbudovaný ke 100. výročí bitvy u Domašova r. 1858. Dlouhým sestupem přicházíme do Domašova, kterému vévodí  rozlehlý kostel sv.Anny nad údolím řeky Bystřice. Zatímco řeka míří do Olomouce jižním směrem, my vyrážíme opět po turistickém značení západním směrem. V nedalekých Hraničných Petrovicích v místním kostele sv. Petra a Pavla (z dálky viditelného s bílou štíhlou věží) jsou na desce připomenuti bývalí němečtí občané, kteří zde odpočívají. Do závěru etapy v Jívové přijdeme  po silnici přes vrch s dalekými výhledy. V této střediskové obci vyniká souznění zachovalé venkovské architektury a mohutného barokního kostela. Ubytování nalezneme v areálu střelnice při poutní cestě za obcí.

Zajímavosti na trase

Dolní Guntramovice – kostel sv. Jakuba Většího
Horní Guntramovice – památník česko – německého porozumění
Domašov nad Bystřicí – černý kříž, kostel sv. Anny
Hraničné Petrovice – kostel sv. Petra a Pavla
Jívová – kostel sv. Bartoloměje