Obnovená Trhová cesta ve Vojnicích se stává součástí Svatojakubské poutní trasy

Vojnice, Těšetice, 4. 8. 2021

Spolek Živé cesty alejí měl tu čest uspořádat 3. srpna 2021 setkání při příležitosti představení obnovené Trhové cesty s alejí v katastru obce Vojnice a její oficiální napojení na Moravskoslezskou Svatojakubskou poutní trasu. Trasa z Olomouce míří rovnou do Vojnic a dál přes Těšetice a Loučany do Náměště na Hané. Setkání se konalo přímo v místě obnovené cesty, v obci Vojnice u Olomouce, a zúčastnili se ho předseda spolku přátel Svatojakubské poutní cesty Ultreia, zástupci Olomouckého kraje, okolních obcí, ZD Těšetice, TŌSH Distillery a samozřejmě také členové spolku Živé cesty alejí. Všichni přítomní se shodli, že Trhová cesta s alejí z Vojnic směrem k Olomouci má smysl a přidanou hodnotu, bude podporována její údržba a bude respektována ZD, které spravuje přilehlé pozemky.

Za ideou i realizací obnovy Trhové cesty stojí spolek Živé cesty alejí z.s. z Vojnic.  Jak informovala paní Jana Látalová, předsedkyně spolku, Trhová cesta fungovala pro místní po staletí jako přímá spojnice s Olomoucí, v 80. letech 20. stol. však byla rozorána do lánu a teprve v roce 2020 se ji podařilo po čtyřiceti letech obnovit v délce bezmála 1,5 km. Výsadbu aleje na podzim 2020 podpořili občané místní i přespolní, a to jak finančně, tak aktivně při společné výsadbě osmdesáti stromů. Celá akce proběhla bez dotací, pouze z příspěvků občanů. O stromy a okolí se aktivně stará spolek a dá se říct, že z cesty s kvetoucími záhony se stal jakýsi park mezi poli.

Za spolek Ultreia, který vytyčuje svatojakubské poutní cesty v České republice, pohovořil jeho předseda Tomáš Jindřich o historii a významu poutních cest, způsobu vytyčování a metodice značení. V součinnosti s KČT běžně používají nízkonákladové značení – modrou nálepku se symbolem mušle lepí na rozcestníky KČT. Cesty upřednostňují především ty bez provozu (včetně cyklistů, kteří přece jen mohou pěší poutníky ohrožovat). Nejen proto vybrali právě Trhovou cestu. Jindřich se také shodl se zakladatelem nedalekého hektarového lesíka, panem Františkem Běhalem, že zdejší krajina byla ještě nedávno jako španělská Meseta – úplně beze stromů. To se už naštěstí mění.

Pan Jindřich  spolu se starosty obcí, jejichž katastry poutní cesta prochází – za Křelov – Břuchotín paní Marie Škavronková, za Ústín Jana Chalupová, za Těšetice Mgr. Jindřich Protivánek, za Loučany Ing. Jaroslav Loutocký a za Náměšť na Hané Mgr. Marta Husičková, prodiskutovali překážky možné výsadby dalších stromořadí i zpevnění cest na trase. Nejčastěji výsadbu brzdí majetkoprávní vztahy. Slovo k tématu si vzali také předseda představenstva ZD Těšetice, Ing. Petr Kopecký, který upozornil na nutnost zachování +příjezdu k dílčím parcelám a pan Bc. Tomáš Weber z odboru cestovního ruchu Olomouckého kraje. Ten všechny ujistil, že se intenzivně jedná o možnostech zpevnění nezpevněných úseků cyklostezky 6025A Olomouc – Loučany. Starostové se shodli na přínosu poutní cesty a chtějí na pozemcích vlastních obcí poskytnout souhlasy k vyznačení turistické trasy KČT a Svatojakubské cesty s využitím stávajících nosičů značení a jiných vhodných bodů jako jsou stromy, zídky, sloupy atp.

Jan Běhal, iniciátor výsadby a člen spolku, nastínil plány na letošní výsadbu taktéž na trase Svatojakubské poutní cesty: „Rádi bychom osázeli lipami, duby a javory část cyklostezky směrem na Olomouc, od Lipek k silnici Topolany – Křelov. Věříme, že stromy ocení nejen poutníci, ale i místní, kteří sem chodí na procházku, zaběhat si, projet se na kole nebo míří do města za prací.” Pozemek je v majetku obce Ústín, kde paní starostka Jana Chalupová návrh výsadby vítá. „Jednat budeme ještě s paní Ing. Miladou Měsícovou ze ZD Unčovice, které na parcele hospodaří, předběžně již také vyjádřila výsadbě podporu,” doplnila Látalová. Štědrý sponzorský dar nabídl za TŌSH Distillery s.r.o. pan Mgr. Jiří Omelka.

Svou účastí podpořili alej i čestní hosté pan Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje a pan Mgr. Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana.

Kontakt

Jana Látalová, tel. 602 395 390

FB Živé cesty alejí