Petice proti plánu přestavby Cruz de Ferro na Svatojakubské cestě ve Španělsku

Od prezidenta Juana Carlose Pereze z organizace International Fraternity of the Camino de Santiago přišla naléhavá výzva k podepsání petice, která vyzývá k zastavení urbanistických plánů na úpravu a zastavění oblasti kolem Cruz de Ferra.

Petici můžete podepsat zde: change.org

Zde přinášíme překlad anglického dopisu, který jsme obdrželi.

Drazí přátelé, FICS, mezinárodní bratrství Camino de Santiago, s vámi sdílí naše znepokojení nad plánovanými stavebními pracemi v oblasti Cruz de Ferro, které jsou iniciovány starostou Santa Colomba de Somoza. Cruz de Ferro je jednoduchý a ušlechtilý orientační bod na francouzské cestě. Věříme, že jeho přirozené prostředí nemusí být „urbanizováno“ nebo přeměněno na „centrum pro duchovní interpretaci“. Větrný vrchol hory nevyžaduje parkoviště pro obytné automobily ani „odpočívadlo“. Není to jen další projekt, který má být použit pro větší slávu architekta?
Apelujeme na starostu a radu a Junta de Castilla y Leon, aby zanechali Cruz de Ferro – a Camino de Santiago – v klidu. Nikdo si nemůže pro své vlastní zájmy přivlastnit pomník, který patří poutníkům z celého světa!
FICS spolupracuje s příslušnými institucemi na zastavení plánovaných kroků. Tyto události pozorně sledujeme a v žádném případě nesouhlasíme s tímto novým pobouřením vůči Caminu.
Žádáme o vaši podporu a vaše podpisy v této poutní petici na obranu Cruz de Ferro, která je základní součástí dědictví Camino de Santiago. Sdílejte to prosím mezi svými partnery a poutníky.

Petici si můžete zobrazit v automatickém překladu z Google translatoru zde.

Anglický originál dopisu.

Dear friends,FICS, the International Fraternity of the Camino de Santiago, shares with you our concern about building works planned for the Cruz de Ferro, an initiative of the mayor of Santa Colomba de Somoza.The Cruz de Ferro is a simple, noble landmark on the French Way. We believe its natural setting does not need to be „urbanized,“ or converted into a „center for spiritual interpretation.“ A windy mountain-top does not require a parking lot for motorhomes, nor a „rest area.“ It is not just another project to be used for the greater glory of an architect
We appeal to the mayor and council and the Junta de Castilla y Leon to leave the Cruz de Ferro — and the Camino de Santiago — in peace. No one can appropriate for their own purposes a monument that belongs to pilgrims from all over the world!
The FICS is working with relevant institutions to stop this assault. We are following these events closely and in no way consent to this new outrage on the Camino.
We ask for your support and your signatures on this pilgrim petition in defense of the Cruz de Ferro, which is a fundamental component of the heritage of the Camino de Santiago. Please share it among your partners and pilgrim friends.

Sign here: change.org
Thank you

Best regards,
Juan Carlos Perez
PresidentInternational Fraternity of the Camino de Santiag