Poděkování

Děkujeme Středočeskému kraji za finanční podporu na propagaci Svatojakubských cest v roce 2019.

Děkujeme Pardubickému, Královéhradeckému a Středočeskému kraji za podporu a spolupráci v roce 2018. Vytvořili jsme díky tomu letáky s kilometráží tras, informační cedule a panely, roll-up a mnohé další.