Popis cesty ze Železné do Norimberku

Cesta začíná na hraničním přechodu Železná/Tillyschanz, u nás v bývalém okrese Tachov, a pak směrem do Norimberku bavorským krajem, kterému se říká Oberfalz – Horní Falc, a až těsně před Norimberkem se přichází do jiného bavorského kraje Mittelfranken – Střední Franky.

K této cestě vyšla v Německu už řada publikací, nejlépe ji však podle mých známých popisuje jeden z posledních dotisků bružury Auf dem Jakobsweg von Tillyschanz über Schwandorf nach Nürnberg, s popisem trasy a přiblížením památek na cestě. V něm je také uveden optimální přehled etap na cca 182km vzdálenosti:

1. den: z Tillyschanz do Teuntz (28,5 km)
2. den: z Teuntz do Altdorf (20 km)
3. den: z Altdorf do Schwandorf (22 km)
4. den: z Schwandorf do Ensdorf (16 km)
5. den: z Ensdorf do Kastl (30 km)
6. den: z Kastl do Sindelbach (21 km)
7. den: z Sindelbach do Feucht (22km)
8. den: z Feucht do Stein/Deutenbach (24km)

Nürnberg je vynechávaný, jde se po cestě jižně od něj přes obce Röthenbach, Worzeldorf, přes Main-Donau Kanal dál severněji na Lohnhof až do Steinu – pokud budete končit v Nürnbergu a nenecháte si ujít tajemné císařské velkoměsto, tak samozřejmě cesta bude o něco kratší!

Pro upresnění a případné ztracení se v Horní Falci raději uvádím hlavní obce po cestě, cesty v blízkosti českých hranic svým značením spíše přípomínají v lesích dálný východ než vzorovou zemi ve středu Evropy… alespoň nám mapy budou k něčemu. Tak tedy, cesta vede přes obce: Eslarn, Wildstein, Fuchsberg, Teuntz, Rottendorf, Willhof, Altendorf, Mitterauerbach, Schwandorf, Ensdorf, Eggenberg, Kastl, Sindlbach, jižně od Altdorf bei Nürnberg přes Rasch, Altenthann do Feucht a pak už přímo na Nürnberg.

Průběh cesty aneb nejenom řada kostelů sv. Jakuba po cestě do Santiaga
Tato cesta, s oblibou nazývaná také Via Carolina podle našeho i německého císaře Karla IV., je výjimečná hned ve dvou ohledech. Jednak na řadě míst kopíruje původní středověkou cestu mezi Prahou a Norimberkem a ukazuje nám řadu významných historických center, především klášter Kladruby v Plzeňském kraji. Především však na německé straně se nachází hned 7 jakubských kostelů, a tak vlastně poutník každý den se může v některém z nich zastavit. Ne všechny se vztahují k poutní cestě, ale ty středověké si tento nárok dělají. O které se jedná?

První jakubský kostel za německou hranicí nás vítá za Fuchsbergem 26 kilometrů od hranice. Po projití této malé vesničky ve stráni na půl cesty k Hermannsriedu přicházíte k světlému malému kostelíku s malou věžičkou, který tu stojí od dostavený od roku 1766, kdy ho místní hrabě z Taufkirchenu postavil jako poděkování za to, že jejich synovi se ve válce proti Turkům nepřihodilo žádné zranění.

Cesta se pak ubírá přes první doporučené ubytování v Teuntz a tak druhý den cesty po dalších cca 17 kilometrech přichází poutník do vesničky Willhof, kde skví kamennný kostelík, obklopený hřbitovem, pocházející ze 12.století, který sice prošel řadou úprav, ale nezapře čisté románské architektonické linie. Další nejbližší doporučené ubytování je ve Felsmühle.

Největším městěm na cestě do Norimberku je krajské město Schwandorf (velikosti okresního města), který se nachází už téměř půli cesty a určitě je nasnadě zde najít přespání. Pro naši pouť je především zajímavý kostel sv.Jakuba, který se nachází na protáhlém náměstí už roku 1400, kdy v průběhu 15.století byl dostavován. Vévodí mu typická vysoká bavorská věž s několika hodinami a mírně cibulovitou kupolí, krásná dominanta města. Kostel působí přes svůj gotický původ silně barokně katolicky, což souvisí s tím, že po třicetileté válce po roce 1678 byla oblast Horní Falce výrazně rekatolizovaná a dotklo se to pochopitelně i úprav největším kostelů, zde od stavebního mistra Spinety z Itálie.

Zatímco ke Schwandorfu cesta mířila jihozápadně, od něj naopak nabírá v západním směru orientaci až k Norimberku občas mírně severně. Jako další místo vhodné k přespání se uvádí klášter Ensdorf, cca 16 kilometrů od Schwandorfu. A zas zde na nás čeká náš patron svatý Jakub, kterému je zasvěcen barokní kostel v rámci kláštera. Jeho vnitřní výzdoba připomíná nejslavnější pražské barokní kostely, ačkoli samotný klášter byl založen již ve 12.století. Význam kláštera jen podtrhuje to, že Wittelsbachové, přední německý šlechtický rod, si tu nechali udělat hrobku – mramorový sarkofág nesený symbolicky lvem.

Po dalších 16ti kilometrech nás přivádí cesta do Hohenburgu k farnímu katolickému kostelu sv.Jakuba, jehož historie sahá až do 12.století s řadou gotických proměn, ze kterých se zachoval po velké přestavbě kostela v letech 1663 až 1664 pozdně gotický oltář do dnešní doby. V Hohenburgu stejně jako Ensdorfu je možné sehnat ubytování.

Před poutníky se otevírá cesta k dalšímu významnému církevnímu místu, klášteru Kastl, založenému z donace samotného papaže roku 1103! Zde po 14 kilometrech lze určitě sehnat ubytování, ovšem další kostel sv.Jakuba můžeme spatřit až po dalších 22ti kilometrech v Sindlbachu. Historie zdejšího farního kostela ve středu obce sahá až do 13.století, kdy byl silně poničen za třicetileté války a následně ihned obnoven. Klíče od něj si lze půjčit v domě č.6. Za zmínku stojí, že po dalších 4,5km dorazí poutník u Gnadensbergu k bývalému ženskému klášteru svaté Birgitty, který byl založen 1426 a pozvolna budován, ovšem nové kalvinistické církevní pořádky zavedené falckým hrabětem Otheinrichem v roce 1556 vedly k tomu, že už v roce 1563 zde nežila jediná jeptiška. Poslední ránu zasadila klášteru třicetiletá válka, kdy 1635 byl klášter vypálen a od roku 1655 byly zbytky kostela využívány jako základna pro kamenolom..

Od Gnadenbergu se už cesta valně blíží k Norimberku, kdy po třech kilometrech se prochází vesničkou Rasch s malebným kamenným románským luteránským kostelem sv.Michaela z 12.století a po dalších 6 kilometrech sepřichází do obce Altenthann (s možností přenocování), nad kterou se tyčí oktagonální věž dalšího luteránského kostela sv.Víta. Ten byl jako pozdně gotický přestavěn do současné podoby v roce 1697.

Posledním kostelem zasvěceným sv.Jakubu je ten v městečku Feucht, už v kraji Mittelfranken, do kterého je to od Altenthann celých 8 kilometrů. Kostel pochází üž z 12.století, ovšem zkraje 19.století byl gotický kostel už tak zchátralý, že hlavní loď byla celá postavena nově v letech 1848 až 1850. Ve Feuchtu je doporučováno sehnat si ubytování, protože v dalších obcích až po Stein nejsou takové možnosti. Jednou z větších vesnic po cestě jižně od Norimberku je Röthenbach bei St.Wolfgang s luteránským kostelem sv.Willibalda. Po projití Worzeldorfu a přechodu přes Kanál Main – Donau stojí po cestě za zmínku ještě další bývalý klášter Pillenreuth, který byl založen v roce 1345 jako ženský a už roku 1379 byl přejmenován jako náležející augustiniánkám. Ovšem tím, že v roce 1525 se stal Norimberk evangelickým městem, přestal pod tímto vlivem klášter přijímat novice a v roce 1552 byl navíc zničen v jedné z tehdejších válek mezi říšskými kraji o církevní vliv. Po 24 kilometrech se cesta z Čech napojuje na norimberskou cestu směrem na Rothenburg ob der Tauber.

Kdo si tuto cestu vybere, poznává na této cestě nejenom sám sebe a řadu poutnických symbolik, ale také má příležitost chápat, co pro Evropu znamená současná náboženská snášenlivost v rámci křesťanství, na kterou nejvíce poukazují bývalé kláštery a také soužití luteránské a katolické církve. Bueno camino! 

Více informací najdete na stránkách naší spřátelené Franské jakubské organizace.

V případě zájmu o tuto cestu pište o další informace na t.jindrich@email.cz

Bueno camino!
Tomáš Jindřich