Pouť ke svaté Ludmile od 2. do 13. září 2021

1. den – 2. záříMělnikMlčechvosty – 14.4 km  (https://en.mapy.cz/s/havahudese)

Odjezd – vlak č. R 1140 v 7:22 z Hlavního nádraží Praha do Všetat, spoj vlakem # R 794 v 8:07, do Mělníka, příjezd v 8:14. Krátká procházka (15 minut) ke kostelu sv. Ludmily (Pražská 186, Mělník).

8:45 Požehnání poutníků. Okamžitě po požehnání vyrazime do Vrbna, přes Hořín a nově opravenou plavební komoru na vltavském kanále. Plán malého setkání v kostele a kapli ve Vrbně. Možnost občerstvení v Lužci nad Vltavou.

Návrat vlakem z Mlčechvosty. Přímý vlak na Masarykovo nádraží jezdí každou hodinu – 15:19, 16:19, 17:19 a trvá to asi 1 hodinu.

2. den – 3. září – Mlčechvosty – Nelahozeves – 13.7 km (https://en.mapy.cz/s/gaserobane)

Odjezd – vlak Os 6906 v 7:58 z pražského Masarykova nádraží do Mlčechvost,

Příjezd v 8:34, okamžitý odjezd do Nelahozevsi přes Vepřek (zastávka v malém soukromém kempu u řeky pro občerstvení/modlitbu). Přes Novou Ouholici pokračujeme na Nelahozeves – zámek. Tato stezka stoupá lesem, aby přešla přes otevřená pole a pak klesá dolů na Nelahozevsi. Střídavě by bylo možné projít také parkem Veltrusy přes řeku, než se vrátíme do Nelahozevsi na zámku, kde bude občerstvení.

Zpět do Prahy z Nelahozevsi zámku vlakem přímo na Masarykovo nádraží. Vlaky jezdí každou hodinu – 15:26, 16:26, & 17:56, a trvá to 50 minut.

3. den – 4. září – Nelahozeves – Budeč – 12.1 km  (https://en.mapy.cz/s/putoleneva)

Odjezd – vlak # Os 9616 v 7:42 z pražského Masarykova nádraží do Nelahozevsi přijíždí v 8:26. V 9 hodin proběhne prohlídka rodného domu Antonína Dvořáka. Cesta do Budče vede podél řeky, ale v závislosti na účastnících je možná i lesní cesta. Protože je po cestě jen několik možných zastávek, doporučuje se zastávka v Kralupech pro občerstvení. Navštívíme kostel Sv. Petra a Pavla a od 15:30 do 16:30 hodin si poslechneme historickou prezentaci. Občerstvení je k dispozici v Zákolanech.

Zpět do Prahy vlakem ze Zákolany přes Kralupy nad Vltavou na Masarykovo nádraží v 16:56 nebo přes Kladno v 17:33.

4. den – 5. září – Budeč – Levý Hradec – 14 km  (https://en.mapy.cz/s/fadafomaho)

Vlak # Os 9620 odjíždějící v 8:42 z pražského Masarykova nádraží do Zákolany, přes Kralupy (přestup v Kralupech na vlak Os 19807 do Zákolany) přijíždí v 9:33. Setkání v kostele sv. Petra a Pavla v Budči, po které se ihned vydáme směrem na Kovár a Noutonic do Velkých Přílep. Po krátkém výstupu na Bílý kříž ve Velkých Přílepech pokračujte na Úholičky, kde bude zastávka na občerstvení. Příjezd do kostela sv. Klimenta v Levém Hradci kolem 16:30, kde bude krátká recepce a možné občerstvení.

Vrátíme se do Prahy vlakem ze Žalova. Vlaky jezdí každou půl hodinu na Masarykovo nádraží v 16:57, 17:27, 17:57…

5. den – 7 září  –  Levý Hradec – Pražský Hrad – 16.8 km (https://en.mapy.cz/s/fubusemoru)

Vlak č. Os 9618 odjíždí v 8:12 z Masarykova nádraží do Žalova, přijíždí v 8:29.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejdelší den, bude v 10 hodin v Středočeském muzeu v Roztokách pouze krátká prezentace (Americký klub dam). Pokračujeme přes Suchdol, Lysolaje ke kostelu sv. Matěje nad Dolní Šárkou v sousedství Baby. Zde bude možnost občerstvení. Můžeme zařídit přijetí u Matěje nebo na Staré Faře. Pokračujeme přes Hanspalku & Dejvice na Hradčany. Příjezd na Pražský Hrad přes Jelení Příkop.

6. den – 10. září – Pražský Hrad – Barrandov – 11.2 km (https://en.mapy.cz/s/fumasunano)

Začátek v 9.00 – Bazilika sv. Jiří s pamětním požehnáním

10.00 Vyrazíme od Pražského Hradu údolím Malé Strany přes Karlův most. Pokračujeme přes Staré Město, kolem sv. Jiljí, pak do Nového Města, nahoru ke sv. Ludmile na nám Míru, přes Folimanku a nahoru na Vyšehrad – občerstvení. Pokračujeme přes řeku pod Vyšehradem a přívozem na Císařský Ostrov nebo Lihovar, poté podél řeky do Malé Chuchle a nahoru přes Chuchelský háj do kostela Krista Spasitele na Barrandově.

7. den – 11. září – Barrandov – Černošice – 16.7 km (https://en.mapy.cz/s/jetegudage)

Mše v kostele Krista Spasitele v Barrandově v 8:00 ráno. Pokračujeme přes Slivenec, Radotínským Údolím a Třebotovem do Černošic.

Návrat z Černošic – Vlak jezdí každou půlhodinu v 15:46, 16:16, 16:46… na Smíchovské nádraží nebo Hlavní nádraží

8. den – 12. září – Černošice – Karlštejn – 13.5 km (https://en.mapy.cz/s/dejatemuna)

Odjezd z pražského Hlavního nádraží # Os 8820 v 8:21 (nebo 8:28 ze Smíchova). Přijedeme do Černošic v 8:44, vyrazíme ke kamennému oltáři v Dubech pod Vysočinou. Pokračujeme po modré stezce ke kapli sv. Václava u Vonoklas, kde se spojíme s cestou sv. Jakuba (Svatojakubská cesta). Ta nás provede Mořinkou dolů na Karlštejn. Zde možné občerstvení.

Vrátíme se z Karlštejna vlakem na Smíchov (nebo na pražské Hlavní nádraží). Vlaky jezdí každou půlhodinu v 15:57, 16:27, 16:57…

9. den – 13. září – Karlštejn – Tetín – 11.2 km (https://en.mapy.cz/s/dekanohove)

Odjezd z Prahy vlakem Os 8820 v 8:28 na Karlštejn. Příjezd v 9:02, možná návštěva Hradu. 10:30 se vydáme na cestu do Tetína přes Srbsko. Dorazíme do Tetína včas na události, které se tam plánují (zhruba ve tři hodiny odpoledne). Po mši bude možnost občerstvení před odjezdem do Berouna (cca 2,5 km).

Návrat z Berouna vlakem. Vlaky jezdí do Prahy (Smíchov nebo Hlavní nádraží) – 16:09, 16:19, 16:49, 17:07, ….

S dotazy se prosím obraťte na: Marie Zahnová, info@pathways.cz, tel.: 603 568 476.

Plakáty ke stažení

Pout-Svata-Ludmila-Czech-Poster

Pout-Svata-Ludmila-English-Poster