Pozvánka k druhé etapě putování ke cti sv. Ludmily 10. – 17. července 2021 – Tišnov – Sázava

V rámci svatoludmilského roku vás srdečně zveme k druhé etapě putování po cyrilometodějské stezce na trase z Tišnova do Sázavy. Putován se koná u příležitosti  1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Pojďme společně s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, kdy ve třech etapách projdeme trasu přes 400 km s ukončením na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. září 2021.

Druhá etapa se uskuteční od 10. do 17. července 2021 a čeká nás 200 km. Podrobnosti k putování najdete na stránkách www.pout.eu. Přihlášky přes formulář na uvedeném odkazu nebo přímo přes tento odkaz. Přihlášku prosím nenechávejte na poslední chvíli. Hlaste se nejpozději do neděle 4. července 2021, 12:00.

Na trase z Tišnova do Havlíčkova Brodu (10. – 13. července) průvodcuje Tomáš Jindřich a na trase z Havlíčkova Brodu do Sázavy (14. – 17. července) zajištuje Petr Hirsch.

Těšíme se na vás a na společné putování.

Malé ohlédnutí za první etapou putování z Velehradu do Tišnova.

Přehled jednotlivých etap
9. – 13. 6. 2021 – Velehrad – Křtiny – Vranov – Tišnov (již proběhlo)
10. – 17. 7. 2021 – Tišnov – Havlíčkův Brod – Sázava
13. – 18. 9. 2021 – Sázava – Stará Boleslav – Levý Hradec – Hradčany – Tetín

Srdečně zvou


Ultreia z.s.


Cyrilometodějská stezka


Svatá Ludmila 1100 let