Pozvánka ke třetí etapě putování ke cti sv. Ludmily 12. – 18. září 2021 ze Sázavy na Tetín

V rámci svatoludmilského roku vás srdečně zveme k třetí etapě putování po cyrilometodějské stezce na trase ze Sázavy do Tetína. Putován se koná u příležitosti  1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Pojďme společně s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, kdy ve třech etapách projdeme trasu přes 400 km s ukončením na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. září 2021, která vrcholí v 11 hodin mší svatou.

Třetí etapa se uskuteční od 12. do 18. září 2021 a čeká nás 200 km. Podrobnosti k putování najdete na stránkách www.pout.eu. Přihlášky přes formulář na uvedeném odkazu nebo přímo přes tento odkaz. Přihlášku prosím nenechávejte na poslední chvíli. Hlaste se nejpozději do neděle 5. září 2021, 12:00.

Putování organizačně zajišťuje a průvodcuje Petr Hirsch.

Těšíme se na vás a na společné putování.

Malé ohlédnutí za první etapou putování z Velehradu do Tišnova

Malé ohlédnutí za druhou etapou putování z Tišnova do Sázavy

Přehled jednotlivých etap
9. – 13. 6. 2021 – Velehrad – Křtiny – Vranov – Tišnov (již proběhlo)
10. – 17. 7. 2021 – Tišnov – Havlíčkův Brod – Sázava
13. – 18. 9. 2021 – Sázava – Stará Boleslav – Levý Hradec – Hradčany – Tetín

Srdečně zvou


Ultreia z.s.


Cyrilometodějská stezka


Svatá Ludmila 1100 let