Proběhlé akce 2016 – 2019

2019

21.září 2019 proběhla 1. Svatohorská pouť vedená z Prahy Zbraslavi v délce 50km, s dalšími přípojnými místy v Kytíně a Dobříši. Více informací o pouti najdete na našem facebooku a později v našem časopisu. Příští plánujeme její opakování a v zimních měsících dáme včas vědět, kdy se bude konat. Těšíme se znovu na nadšené a odvážné poutníky od úsvitu do soumraku,

za organizační tým Tomáš Jindřich.


První jarní pouť roku 2019 proběhla ve dnech 30. – 31. března 2019. Putovali jsme ve Starém Plzenci a okolí. Spolu se spolkem Hůrka a Radyně byl připravený bohatý program k poznání krásy a historie tohoto raně středověkého místa. 


2018

První adventní neděli roku 2018 jsme měli malou slavnost. V Přelouči, před kostelem sv.Jakuba Většího, byl odhalen a požehnán svatojakubský poutní kámen. Město pečlivě vybralo místo nejen pro kámen, ale i pro informační ceduli.

Slavnosti se zúčastnili:

 • Jeho Excelence Ángel Lossada Torres-Quevedo, velvyslanec Španělska
 • paní starostka Irena Burešová
 • pan farář Lubomír Pilka
 • Ultreia, poutníci, občané města

Přes špatné počasí se slavnost vydařila.
Máme radost, že na Východočeské trase přibyl po Jaroměři, Červeném Kostelci a Pardubicích poutní kámen také v Přelouči. Tyto kameny nám připomínají, že to sice máme z Přelouče do Santiaga de Compostela 3 201 km, ale nás poutníky to neodradí.

Šťastnou cestu

Za spolek ULTREIA
Olga Jankovcová


V sobotu 10 .listopadu 2018 od 15 hodin se konalo tradiční setkání poutníků v Praze Stodůlkách na Slunečním náměstí 8 v Komunitním centru. Komunitní centrum spadá k farnímu kostelu sv.Jakuba ve Stodůlkách. V prvních dvou hodinách byly pro Vás připravené přednesy k současným poutnickým aktivitám a po 17.hodině bylo připraveno více témat, která v rámci diskusních kroužků jsme společně probírali (společné poutní skupiny, sdílení zkušeností z hlavních poutních cest v Evropě, zapojení se do některých aktivit spolku aj.)

Za výbor Lucie Luňáčková


Spolek Ultreia uspořádal v letní sezoně 2018 dvě na sebe navazující 4 denní poutě na tzv. Železné cestě. Konaly se mezi Prahou Zbraslaví a  Železnou. V příštím roce se těšíme na další poutě, zpravidla o prodloužených víkendech. Více o tom budeme hovořit na setkání poutníků 10.listopadu 2018.

Tomáš Jindřich a Radka Taucová


Druhý poutní kámen na Východočeské trase a to v Jaroměři

Na svátek sv. Jakuba byl v Jaroměři odhalen poutní kámen s mušlí a textem Santiago de Compostela 3267 km. Stojí před kostelíkem sv. Jakuba Většího, na Jakubském předměstí. A moc mu to tam sluší.
Je opět z pískovce z lomu v Božanově, vyroben a umístěn za laskavého dozoru p.ředitele Moravce z Kamenosochařské školy v Hořicích. Představitelé Jaroměře vybrali opravdu vhodné místo a spolu s p. farářem Ziebou se postarali o velmi pěknou akci. Pan místostarosta Pacovský slíbil, že ještě přibude informační cedule. Pak to bude dokonalé místo, které bude informovat nejen poutníky.
Po žehnání kamene a požehnání poutníků a hostů se konala mše věnovaná sv.Jakubovi. Tento kostelík bývá vzácně otevřený, tak tato výjimečná událost byla velmi slavnostní, také se o to zasloužil pěvecký sbor z Jaroměře.
Po Pardubicích, je to už druhý kámen na Východočeské trase a Jaroměř, staré královské město, si tuto pozornost zaslouží.

Fotografie od účastníků poutníků

Olga Jankovcová
Předsedkyně Ultreia


Město Pardubice 26.6.2018 se stalo prvním místem na Východočeské svatojakubské trase, kde se poutník může zastavit a být příjemně překvapen.
Ano, před krásným renesančním zámkem ho uvítá novotou se skvící pískovcová deska s mušlí. Ta ho ujistí, že je na správné cestě i místě. Sdělí mu, že do Santiaga de Compostela to má ještě 3 224 km, že v zámku a vůbec v Pardubicích je vítán. Deska je vyrobena z nejkvalitnějšího pískovce z lomu v Božanově. Vyráběla se v Ostroměři za laskavého dohledu pana ředitele Moravce z Kamenosochařské školy v Hořicích. Finančně ji podpořil Pardubický kraj a požehnal ji pardubický pan arciděkanem. Jsme rádi, že její elegance krásně zapadá do tohoto historického místa. Vždyť většina sochařů Východočeského kraje pracovala s pískovcem, který je pro tento kraj tak charakteristický.
Město Pardubice je etapovým místem na trase. Jeho návštěva poutníka určitě potěší nejen renesanční krásou, ale i dobrým perníkem.

Olga Jankovcová
Předsedkyně Ultreia


Byli jsme v Kutné Hoře

Důvod? Nový zvon Jakub Maria.

Když jsem na jaře provázela poutníky ze Záboří n.L. do Kutné Hory, zmínila jsem se, že pouť je také na podporu sbírky pro zvon sv.Jakuba v Kutné Hoře. Kostel sv.Jakuba totiž zvon nemá. Poslední Vavřinec, byl zrekvírován r.1942 pro válečné účely.

Zvon je hotov. Byl ulit v nizozemském Astenu, v dílně zvonaře Rudolfa Manouška. Výzdobu zvonu provedl akademický sochař Jaroslav Hylas z Kolína.

Těšila jsem se na něj, nový, netknutý zvon jsem ještě neviděla. Přicházím do města od nádraží, většina lidí jde opačným směrem. Turisti odjíždí a město se vylidňuje. Namířím si to do Vlašského dvora, kde by měl být zvon vystaven. Vcházím. Dvůr je prázdný, tichý. Rozhlížím se a ztuhnu. Je tady. Nádherný, impozantní zvon, který čeká na svůj čas. V pozdním odpoledni zlatavé září svou novotou a svým poselstvím. Teprve za chvíli se pohnu a jdu blíže. Připadám si malinká před jeho důstojnou mohutností. Má přes dvě tuny. V čele reliéf sv.Jakuba, laskavě se na mě dívá, v hlavě mě probíhá těch dvanáct let, co se pohybuji na Svatojakubských cestách. Ještě je tu reliéf Zvěstování Páně, Povolání apoštola Jakuba, Proměnění na hoře Tabor. Reliéfy jsou doplněny nápisem z Písma svatého: Nebojte se. Pán je s vámi. Oslavujte se mnou Hospodina. Plesejte Jakubovu Bohu. Jsme tu sami. Jakub Maria a já.Těším se z toho okamžiku, je vzácný. Zítra bude zvon hvězdou oslav, ale teď a tady, je to jen moje chvíle.

Odcházím na faru pozdravit p.arciděkana Jana Uhlíře, Moniku Trdličkovou a Jana Pospíšila. Tolik se nám na jarní pouti věnovali a poskytli nám střechu nad hlavou.

Večer je koncert v kostele sv.Jakuba. Úžasný zážitek. Expresivní varhaní hudba se snoubí s jemnými tóny houslí, gotika chrámu zakončí zážitek. Na varhany hrál Michal Hanuš, na housle Jiří Kuchválek. Po koncertě se toulám ztichlým městem a těším se na zítřek. Na průvod městem, kdy čtyřspřeží z Kladrub poveze ozdobený pokřtěný zvon.

Ráno je sváteční mše, celebruje diecézní biskup Jan Vokál, který bude také po bohoslužbě žehnat zvonu. Když vychází slavnostní průvod z kostela, zpustí se déšť. Před Vlašským dvorem už stojí vůz s ozdobeným zvonem. Ten září kolem a déšť mu nevadí. Po požehnání zvonu, se koně dávají na cestu městem. Mají co dělat na mokré, kluzké, historické dlažbě. Průvod končí před kostelem sv.Jakuba, kde je ten den zvon vystaven. Neodoláme, ti co jsme se za spolek Ultreia oslav zúčastnili, se před zvonem fotografujeme. Hraje nám k tomu muzika a nabízí se spousta dobrot, co arciděkanství připravilo.

Loučím se se zvonem, přeji mu šťastnou cestu na věž kostela.V té době budu na cestě do Santiaga. A tak si v ten den popřejeme Buen camino.

Olga Jankovcová
předsedkyně Ultreia


2017

Vážení poutníci,
společně s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím v Kutné Hoře  jsme uspořádali ve dnech 25.-26.3.2017 jarní víkendovou pouť.

Program:
Sobota

 1. Kostel sv. Prokopa s unikátním románským portálem
 2. Zámek Kačina, jedinečná empírová stavba
 3. Sv. Jakub (v Církvici) z r. 1165, románský kostel, jehož jižní stranu zdobí plastiky v životní velikosti (prohlídka interiéru)
 4. Sedlec – katedrála Nanebevzetí P.Marie a Svatého Jana Křtitele, památka UNESCO (prohlídka)
 5. Ubytování – večerní návštěva chrámu sv. Jakuba

Neděle

 1. Mše u sv. Jakuba, poté podrobná prohlídka chrámu (fresky)
 2. Prohlídka nejstaršího kostela v Kutné Hoře – Kostel Matky Boží
 3. Oběd – volný program

Děkujeme za otevření kostelů, ubytování a krásnou atmosféru.

Za Ultreia, z.s.

Olga Jankovcová
předsedkyně výboru      


2016

19.listopadu  2016 proběhlo již 7. podzimní setkání poutníků v Praze ve čtvrti Kunratice v centru Nazaret.  Byli jsme rádi za Vaši hojnou účast a sdílení zkušeností z vlastních putování. Setkáme se s největší pravděpodobností zas v listopadu 2017.


Ve dnech 2. až 8. července 2016 proběhla tradiční, již sedmá letní pouť, vedená naším spolkem, tentokrát mezi Opavou a Náměští na Hané. Krom prvního dne nás 20 poutníků provázelo příjemné mírné letní počasí a měli jsme tak dost času věnovat dost pozornosti svým myšlenkám a vnímání svého okolí. Prošli kolem nezvyklých technických památek jako je např. Weisshuhnův kanál na plavení dřeva anebo jsme se vzdělali o tom, jak naši předkové na Budišovsku zpracovávali po staletí břidlici. Navštívili jsme dva kostely sv.Jakuba v Hradci nad Moravicí a v Guntramovicích, kde nám místní pověděli o historii kostelů a o samotném kraji. A také jsme jako poutníci neopomněli strávit čas v poutních kostelech na Budišovsku a na Svatém Kopečku. Při tom jsme mimo to značili naším už klasickým způsobem cestu mušlemi v tabulkách klubu českých turistů.
Na cestě fotil David Kazda za náš spolek, podívejte se na jeho fotografie.
Za spolek Ultreia,

Tomáš Jindřich


Spolek Ultreia uspořádal jarní putování o víkendu 2. až 3. dubna 2016 z Olomouce na Svatý Kopeček a zpět s dalším programem. Cílem našeho putování byla nejen návštěva slavného poutního místa v srdci Hané, ale především setkání poutníků a sdílení jejich zkušeností. Městem nás provedl Mgr.Š.Sittek z olomouckého arcibiskupství a i díky počasí bylo i letošní setkání příznivé po všech směrech. Bratři premonstráti nám připravili výklad o dějinách poutního místa a zahráli nám na varhany.

Fotografie Jana Bíma