Proč s průvodci na sedmiletém projektu

Naší snahou je umožnit svatojakubskou pouť i lidem, kteří si na to sami netroufají. Vytvořili jsme možnost absolvovat pouť „bezpečně„. Nemusíte se starat o zajištění dopravy a ubytování. Ale hlavně se můžete spolehnout, že s vámi půjde někdo, kdo vám pomůže, pokud by vám bylo těžko. Úkolem průvodce ale není pomáhat s nošením batohu, vykládat o pamětihodnostech kolem cesty nebo navigovat vás podle mapy.

Posláním průvodce především je vytvořit účastníkům bezpečný rámec, aby každý účastník zvládl všechny okamžiky, které pouť přinese. Současně průvodce nastavuje základní pravidla fungování skupiny. Snahou je, aby každý poutník měl dostatek prostoru pro své pojetí pouti a své hledání. Současně aby se každý obohatil z příslušnosti ke skupině ostatních poutníků.

Průvodci jsou velmi pěčlivě vybíráni. Za průvodce vybíráme lidi, kteří mají zkušenost s psychospirituálním vedením lidí. Současně mají zkušenosti s dlouhými pochody.