Putování ke cti sv. Ludmily po Cyrilometodějské stezce

Rok 2021 je rokem svaté Ludmily. Připomínáme si 1100 let od jejího zavraždění. Jako spolek jsem se stali partnery a spolupodílíme se na přípravě, organizaci a realizaci putování k uctění památky sv. Ludmily na trase z Velehradu na Tetín.

Chystáme pro Vás

3 etapy
480 km
19 dnů

Jednotlivé etapy
9. – 13. 6. 2021 – Velehrad – KřtinyVranov – Tišnov (přihlašování otevřeno)
10. – 17. 7. 2021 – Tišnov – Havlíčkův Brod – Sázava
13. – 18. 9. 2021 – Sázava – Stará Boleslav – Levý Hradec – Hradčany – Tetín

Srdečně zvou


Ultreia z.s.


Cyrilometodějská stezka


Svatá Ludmila 1100 let

Využijte možnost předregistrovat se, ať Vám žádná z plánovaných poutí neuteče.