Svatá Ludmila doputovala do Vatikánu

Papež František se 10. listopadu setkal v rámci své generální audience ve Vatikánu se zástupci spolku Svatá Ludmila 1100 let – Martinem Hrdličkou a Miroslavou Janičatovou. Pozvání se realizovalo díky diplomatické intervenci velvyslance při Svatém stolci Václavu Kolajovi, který chtěl touto cestou ocenit práci spolku v komunikaci osobnosti sv. Ludmily věřícím i široké veřejnosti a taky (snad) za úspěšně zakončený Rok sv. Ludmily. Pro Českou republikou i pro spolek je to obrovská pocta.

Zdroj: web Ludmila 1100 let

Náš spolek se v letošním roce podílel na přípravě a realizace velkého etapovitého putování na trase z Velehradu do Tetína u příležitosti připomínky 1 100. let od zavraždění sv. Ludmily. Máme tak velikou radost, že se počinu uspořádání národní poutě a všem návazným aktivitám a oslavám připomínajíc toto výročí dostalo náležité pozornosti a ikona sv. Ludmily mohla doputovat až do Vatikánu.

Ohlédněte se s námi za některými střípky z letošního putování.