Všerubská Etapa 1

Etapa 1. Praha Zbraslav – Skalka

Nástupní místo: Praha – Zbraslav, kostel sv.Jakuba v areálu zámku
Cílové místo: Skalka

Délka: 19,8 km
Výškový profil: 564 m 237 m

Interaktivní mapa trasy

Popis trasy

Tato etapa začíná na Zbraslavském náměstí, kde se Všerubská trasa odpojuje od Železné trasy, proto nezapomeňte odbočit doleva po značení ulicí Elišky Přemyslovny. Cesta rychle opouští městskou zástavbu do lesoparku Belveder s několika prameny. Poslední pražskou čtvrť Zbraslav opouštíme kolem mnoha výstavných vil, později kolem zahrádkářské kolonie až nastoupáme na kopec nad kamenolomem s krásným výhledem. Putování pak chvíli ruší vzdálený hluk dálnice, tu naštěstí za Jílovištěm definitivně opouštíme do Brdských lesů. Přes několik roklinek přicházíme do kopce do Černolic s půvabným výhledem na Černolické skály. Odtud  již jdeme jen mírným stoupáním dlouhé kilometry až na poutní místo Skalka s klášterem, poustevnou a kostelem sv. Máří Magdaleny, vystavěné po morové epidemii Engelem z Engelflussu. Tato z dálky viditelná elipsovitá svatyně byla navržena podle kaple v Aix-en-Provence, kde světice podle legendy žila. Od kostela k poustevně stoupá křížová cesta, obnovená v roce 2010, doplněná kameny s výjevy života Krista.

Z poutního místa Skalka odcházíme k rozcestí Na Rovinách, kde opouštíme červené značení a po žluté klesáme do Kytína s malebným rybníkem obklopeným sochařskými díly, půvabným kostelíkem se studánkou a s řadou občerstvení. Po doplnění energie zbývá do Dobříše 10 kilometrů nejprve smrkovým lesem a později dubovým nižším porostem, až nás cesta vyvede u dobříšského hřbitova. Podél dříve slavných rukavičářských závodů spadá cesta k rybníku Papež a přivádí nás na hlavní Mírové náměstí v Dobříši. V tomto městě, jemuž dodal lesk rod Colloredo – Mansfeldů výstavbou rokokového zámku s francouzským i anglickým parkem, najdete i památky odkazující na kdysi významné židovské etnikum.

Zajímavosti na trase

Zbraslav – zámek
Zbraslav – kostely 
Kytín 
Dobříš – město 
Dobříš – zámek